Checklista för ekonomin vid en separation

separation, checklista, privatekonomi, #bodiltipsar

I går skrev jag om ekonomiska fallgropar och här kommer en checklista för att få ekonomin att fungera så bra som möjligt under och efter en separation.

1) Sätt av tider då ni pratar ostört om ekonomin. Försök sträva efter att göra det bästa möjliga av situationen för bådas bästa. Lista saker som behöver göras och fördela arbetet. Utnyttja varandras styrkor (en kan vara bra på papper, en kan vara bra på att sälja saker) Skriv till varandra om det är för känsligt att träffas. Använd då helst mejl eller vanligt brev. Undvik SMS – komplicerade saker behöver få ta tid och plats. Min erfarenhet är att snabb och kortfattad korrespondens ökar risken för missförstånd. Ha i åtanke att det förmodligen är en mycket jobbig situation för er båda. Försök att inte göra för stor affär av det som sägs eller görs i affekt.

2) Läs på och skaffa juridisk överblick. På Sveriges domstolars hemsida finns information om bodelning både för dig som är gift eller sambo. Du kan också läsa in dig på andra webbplatser, t ex Juridikfokus, Skilsmässa.se, Boka tid hos jurist om ni är osäkra på hur ni ska gå till väga.

3) Skaffa ekonomisk överblick. Lista tillgångar och skulder. Överslagsberäkna hur månadsekonomin ser ut före och efter separationen för varje part. Använd gärna Konsumentverkets budgetkalkyl. Glöm inte att ta med engångskostnader, exempelvis flyttstädning, nya möbler och husgeråd. Undersök om du har rätt till bostadsbidrag.

4) Barnen i första hand. Läs Försäkringskassans information till föräldrar som separerar. Ta hjälp av Försäkringskassans planeringsverktyg och avtalsmallar för att räkna ut eventuellt underhållsbidrag.

5) Bostaden. Sälja eller ha kvar? Mer information om att sälja finns på sajten Omboende.se. Boka tid hos banken för rådgivning om en av er vill överta bostaden.

6) Fördela övriga gemensamma tillgångar, saker av mindre värde. Ta reda på marknadsvärdet och fördela eller sälj. Gör en gemensam lista så att båda får överblick.

7) Dela upp gemensamma lån och skulder. Kontakta banken tidigt, det är inte självklart att banken accepterar att lånen delas. Ny kreditprövning görs alltid.

8) Flytta över avtal till rätt person. Avtal om el, telefoni, TV, bredband ska flyttas till den som ska använda tjänsterna.

9) Ta hjälp om ni kör fast. Förmodligen har du många i din bekantskapskrets som varit med om en separation. Be dem berätta om hur de gick tillväga och vad de lärde sig på vägen. Överväg också att kontakta familjerådgivningen eller kommunens budgetrådgivning.

10) Ändra förmånstagare på försäkringar. När separationen är klar och den nya vardagen börjar ta form är det bra att gå igenom försäkringar och se om du behöver ändra förmånstagare och eventuellt testamente. Mer tips om detta har jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg.

Är det något annat du tycker är viktigt att tänka på? Dela gärna med dig här eller i någon av mina andra kanaler:

Facebook: Familjeekonom Bodil Hallin
Twitter: @BodilHallin
Instagram: bodilhallin

Tillägg 2014-11-04: De senaste dagarna har jag blivit intervjuad i några tidningar, radio- och TV-program, här är länkar till några av dem:
Radio P4 Kristianstad, Radio P4 Kronoberg och SVT Smålandsnytt (inslaget startar 03.25 och pågår till 07.45 in i sändningen)