Deklaration 2018 – Sista minuten tips

width=

 

Senast imorgon, den 2 maj kl 23.59, ska deklarationen vara inlämnad. Oavsett om du är en av de drygt 100 000 personer som deklarerar för första gången eller om du har både en och flera kompletteringar så har jag sista minuten tipsen för dig. Och glöm inte, att även du som har deklarerat men kommit på att du vill ändra på något eller att du har missat att göra något avdrag kan göra ändringar. Så länge Skatteverket inte har hunnit besluta om din slutliga skatt räcker det att skicka in en komplettering på det du vill ändra. Det är alltid den senast inskickade deklarationen som gäller.

Avdrag

Det finns en hel del avdrag som du kan ansöka om, men var noga med att uppfylla de villkor som gäller. Annars kanske du räknar fel och överskott kan bli till underskott. De vanligaste avdragen är för resor i tjänsten, förluster vid försäljning av bostad eller kapitalplaceringar, räntor på lån och räntekompensation om du har avbrutit ett bundet lån. På skatteverket.se kan du läsa mer om alla avdrag.

Du som reser i tjänsten

 • Jobbresor – Har du resekostnader som överstiger 11 000 kr per år får du göra avdrag för kostnaderna utöver dessa 11 000 kr. Åker du kollektivt kan du bara summera ihop alla kostnader.
 • Parkeringsavgifter – Om du använder privata bilen i tjänsten kan du få avdrag för dina parkeringsavgifter. Då krävs att du använt bilen i minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten. Du får då avdrag för de dagar som du använt bilen i jobbet.

 

Du som jobbar på annan ort

 • Dubbel bosättning – Har du fått arbete på annan ort, flyttat till den nya arbetsorten och behållit din gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader. Du kan få avdrag för:

– faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel

– måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 66 kronor per dag

– faktiska boendekostnader på arbetsorten, du måste kunna visa kvitto.

 • Tillfälligt arbete på annan ort – Studenter och andra som har haft ett tillfälligt arbete på en ort som ligger mer än fem mil hemifrån. Under förutsättning att du har övernattat på arbetsorten kan du få avdrag för:

– faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel.

– måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 110 kronor per dag.

– boendekostnader, antingen faktiska merkostnader eller 110 kronor per natt om du har haft kostnader för övernattningen.

 

Övriga arbetsrelaterade kostnader

 • Har du som anställd haft kostnader i jobbet som din arbetsgivare inte betalat kan du få göra avdrag för dom. Exempel på övriga utgifter är utgifter för arbetsrum, facklitteratur, representation, skyddsutrustning och skyddskläder, telefon, verktyg och instrument samt vård.

 

Du som sålt en bostad

 • Avdrag vid försäljning av bostad och uppskov av vinstskatt – När du räknar ut om försäljningen av din bostad ska deklareras som vinst eller förlust får du dra av vissa utgifter som du haft, till exempel för förbättringar av bostaden. Om beräkningen ger en vinst betalar du skatt på vinsten. I vissa fall kan du välja att skjuta upp beskattningen av vinsten genom att söka ett så kallat uppskov.
 • Har du ränteutgifter från lån, förvaltningsutgifter eller annat underskot av kapital, kan du kvitta det mot vinstuppskovet från en bostadsförsäljning. På så sätt minskar du skatten för i år samtidigt som du får lägre uppskovsränta kommande år. Det minsta uppskovsbeloppet som kan tas fram till beskattning är 20 000 kronor.

 

Du som har hyrt ut din bostad

Har du hyrt ut din bostad ska du betala 30 % skatt på inkomst på kapital. Men först kan du göra ett avdrag från hyresintäkten.

 • Har du hyrt ut en bostads- eller hyresrätt: Schablonavdrag med 40 000 kronor + den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen.
 • Har du hyrt ut ett småhus eller ägarlägenhet: Schablonavdrag med 40 000 kronor + 20 procent av hela hyresinkomsten.

 

Du som har lån

 • Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent. Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor.

 

Du som bytt bank

 • Avdrag för betald Ränteskillnadsersättning vid byte av bank – Har du valt att flytta ditt lån från en bank till en annan, kan du fått betala en räntekompensation till banken om lånet var bundet. Då har du rätt att göra avdrag för detta som för en vanlig ränteutgift.

 

Du som använt Rut och Rot

 • Har du anlitat hantverkare eller betalat för husarbeten kan du ha rätt till Rot- eller Rutavdrag. Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

– Rotavdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med 30 % arbetskostnaden men maximalt 50 000 kr per person och år.

– Rutavdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med halva arbetskostnaden men maximalt 25 000 kronor per person och år om du är under 65. Är du över 65 får du dra av upp till 50 000 kronor.

 • Tänk på att skattereduktionen för Rot- och Rutavdrag görs allra sist efter alla andra avdrag så det måste ”finnas kvar” tillräckligt mycket skatt för att du ska få full skattereduktion.  Om den slutliga skatten inte räcker till för att utnyttja den skattereduktion du fått när du köper rot- eller rutarbeten kan du undvika att skattereduktionen går förlorad genom att omfördela skattereduktionen till en make eller sambo. Tänk på att om det gäller rotarbete måste den som reduktionen förs över till, förutom att tillhöra samma hushåll, äga del i den bostad där arbetet utförts.

 

Du som ska betala restskatt

 • Du kan göra en egen inbetalning, så kallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto för att inte få underskott och kostnadsränta (1,25 %). Har du betalat in för lite skatt och kommer att få ett underskott på skattekontot som är högst 30 000 kronor slipper du kostnadsränta om du betalar beloppet så att det är bokfört på Skatteverkets bankgiro senast den 3 maj i år.

 

OBS! Deklarera inte för sent

2 maj är sista dagen för att lämna in din privata deklaration. Deklarerar du en dag för sent får du en straffavgift på 1 250 kronor. Är du tre månader sen får du betala ytterligare 1 250 kronor. Dröjer du fem månader, eller längre får du betala ännu en förseningsavgift på 1 250 kronor. Totalt kan det bli 3 750 kronor i förseningsavgifter.  Glöm inte att anmäla ett konto till Skatteverket dit eventuell återbäring ska sättas in.

Lycka till!

/Sharon