Deklarationstips

 

Så är det här, det säkraste vårtecknet av alla: deklarationsdags! I veckan pratade vi deklarationstips i Radio Kronoberg och här är länken till inslaget. Nedan hittar du fler tips om avdrag, hur du deklarerar försäljning av aktier, fonder eller bostaden och en hel del annat. Årets nyheter och viktiga datum hittar du i ett tidigare blogginlägg. 

Deklarera enkelt

Behöver du inte göra några ändringar är det enklast att deklarera via sms eller ett vanligt telefonsamtal. Vill du begära avdrag för resor är det enklast att deklarera på Skatteverket.se eller genom att ladda ner Skatteverkets app. I båda fallen använder du bara de förtryckta koderna högst upp på deklarationsblanketten. Behöver du göra andra ändringar är det enklast att deklarera via internet och logga in med e-legitimation. Självklart kan du också skicka in pappersblanketten, men då får du inte hjälp att göra en ny skatteuträkning. Kolla att uppgifterna stämmer och ta hjälp av Skatteverkets sajt Deklarera 2013 eller ring Skatteverkets kundtjänst på 0771-567 567  om du har frågor.

Tips om avdrag på grund av tjänst

1)      Avdrag för resor till och från arbetet
Du får göra avdrag för den del av utgifterna som överstiger 10 000 kronor. För att få avdrag för resor med kollektivtrafik krävs att du har minst två kilometer till jobbet. För att få avdrag för bilresor krävs att du har minst fem kilometer till jobbet och dessutom kan visa att du tjänar minst två timmar om dagen på att resa med bil. Avdraget är 18,50 kronor per mil. Har du förmånsbil är avdraget 6,50 kronor per mil om du kör en dieseldriven bil och 9,50 kronor per mil om bilen körs på bensin eller etanol. Du fyller i hela totalbeloppet på din deklaration. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med 10 000 kronor.

2)     Avdrag för tillfälligt arbete på annan ort
Har du tagit ett tillfälligt arbete på en ort som ligger mer än fem mil hemifrån kan du få avdrag för ökade levnadskostnader om du har övernattat på arbetsorten. Du får göra avdrag för:
– en hemresa per vecka med billigaste färdmedel.
– måltider och småutgifter under den första månaden– antingen faktiska merkostnader eller 110 kronor per dag.
– boendekostnader – antingen faktiska merkostnader eller 110 kronor per natt om du har haft kostnader för övernattningen.

3)     Avdrag för dubbelt boende
Har du fått arbete på annan ort, flyttat till den nya arbetsorten och behållit din gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader. Villkoret är att arbetsorten ligger mer än fem mil hemifrån och att du har övernattat på arbetsorten. Är du ensamstående får du göra avdrag under längst två år. Är du gift eller sambo kan du få göra avdrag under fem år. Du får göra avdrag för:
– en hemresa per vecka med billigaste färdmedel
– måltider och småutgifter under den första månaden – antingen faktiska merkostnader eller 66 kronor per dag.
– faktiska boendekostnader på arbetsorten. Du måste kunna visa kvitton.

4)     Avdrag för övriga utgifter
Har du haft andra utgifter på grund av ditt arbete som du inte har fått ersättning för på annat sätt kan du göra avdrag. Du får bara göra avdrag för den del av utgifterna som överstiger 5 000 kronor. Skyddsutrustning, verktyg och facklitteratur är exempel på utgifter som du kan få avdrag för. Är du arbetslös kan du få ersättning för resor och andra utgifter när du söker arbete. Fyll i hela totalbeloppet på din deklaration. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med 5 000 kronor. Var beredd på att visa kvitton.

Tips om avdrag under inkomstslaget kapital
Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Ett undantag är räntan på CSN:s studielån som inte är avdragsgill. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Har du ett lån tillsammans med någon annan har banken normalt fördelat räntan lika emellan er. Meddela banken om ni vill att räntan fördelas på något annat sätt framöver. Vill ni ändra fördelningen för 2012 ändrar ni den förtryckta uppgiften i deklarationen. Ni kan vinna på att fördela om räntorna om någon av er har så låg inkomst och betalar så lite skatt att ränteavdragen inte kan utnyttjas. Får någon av er ett underskott av kapital på mer än 100 000 kronor är det också bra att fördela om räntorna eftersom skattereduktionen minskar till 21 procent på belopp över 100 000 kronor. Har du i stället ett överskott av kapital beskattas överskottet med 30 procent.

Skattereduktion för husarbeten
Det som vi i dagligt tal kallar RUT- och ROT-avdrag innebär att man får reducera skatten med halva arbetskostnaden inklusive moms upp till 50 000 kronor per person och år när man anlitar någon för husarbeten.

Har du anlitat någon för husarbete under 2012 har du fått en preliminär skattereduktion som du ser på deklarationsblanketten. Skattereduktionen för ROT- och RUT-arbeten räknas av allra sist i deklarationen efter att du har gjort andra avdrag. Eftersom du måste betala viss skatt är det inte säkert att du får maximal skattereduktion. I skatteuträkningen som följer med deklarationsblanketten ser du om du har gjort för stor preliminär skattereduktion och om du är skyldig att betala tillbaka skatt. Äger du ett hus tillsammans med någon annan kan du överföra skattereduktionen för ROT-arbeten till den andre. I vissa fall kan du också överföra skattereduktion för RUT-arbeten till någon annan i hushållet. På sidan 10 i broschyren Dags att deklarera kan du läsa mer om detta.

Har du sålt fonder eller aktier?

Har du sålt fondandelar får Skatteverket uppgift om både vinster och förluster. Uppgifterna är därför redan ifyllda på din blankett.

Har du sålt aktier får Skatteverket uppgift om försäljningspriset. Däremot känner de inte till vad du betalade för aktierna när du köpte dem. Skatteverket kallar detta för omkostnadsbeloppet. Det måste du själv ta fram och redovisa på blankett K4. Har du köpt aktier av samma aktieslag vid olika tillfällen till olika pris använder du genomsnittsmetoden för att beräkna omkostnadsbeloppet. Då summerar du vad du faktiskt har betalat för aktierna vid olika köptillfällen. Sedan dividerar du summan med det totala antalet aktier. Har aktierna stigit med mer än 400 procent kan det vara mer fördelaktigt att använda schablonregeln. Den innebär att du i stället tar 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp. Schablonregeln kan också användas när du inte känner till det verkliga omkostnadsbeloppet.

Det är enklast att fylla i blankett K4 via internet. När du har fyllt i omkostnadsbeloppet räknas kapitalvinst eller kapitalförlust fram automatiskt. Summan förs sedan med automatik över till din deklaration. Du kan läsa mer om försäljning av värdepapper i broschyr SKV 332.

Har du sålt villa, bostadsrätt eller fritidshus?

Har du sålt din bostad är det enklast att deklarera på internet. Då får du hjälp med att räkna ut din skatt. Från försäljningspriset får du dra av utgifter för husets inköpspris, mäklararvode och förbättringsutgifter. Därefter får du fram vinsten. Skatten är 22 procent av den vinst som uppstår.

Köper du en ny bostad kan du få skjuta fram beskattningen av vinsten genom att begära uppskov. Minsta uppskovsbelopp är 50 000 kronor per person. Maximalt uppskovsbelopp är 1 450 000 kronor x din ägarandel. Ett uppskov kostar ungefär 0,5 % av uppskovsbeloppet varje år. Om du lånar pengar för att betala vinstskatten direkt och på så sätt slippa uppskovsräntan måste låneräntan vara lägre än 3,25 % för att det ska vara lönsamt.

Det kan vara knepigt att deklarera bostadsförsäljning så ladda ner och läs broschyr SKV379 och ring Skatteverkets kundtjänst, 0771-567 567, om du har frågor.
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank