Ekonomiska fallgropar vid en separation

fallgropar, separera, separation, skilsmässa, privatekonomi

Oktober är årets största skilsmässomånad och under årens lopp har jag träffat många par som står inför en separation. Här är några möjliga ekonomiska fallgropar som kan vara bra att känna till. I morgon återkommer jag med en checklista med tips på hur man får ekonomin att fungera så bra som möjligt både under och efter separationen.

Stora engångskostnader
Engångskostnaderna vid separationen kan bli större än man räknar med. Exempel på engångskostnader är nya möbler, nytt porslin, flyttkostnader, flyttstädning, eventuellt inköp av ytterligare en bil. Överslagsberäkna vilka engångskostnader som kan uppstå.

Dyrare att bo själv
Det kan bli svårt för den ene eller bägge parter att klara ekonomin var för sig efter skilsmässan. Levnadskostnaderna stiger efter separationen. Det kan handla om dubbla boendekostnader, dubbla bilkostnader, ökade reskostnader för att träffa gemensamma barn, dubbla fasta kostnader för TV-avgift, bredband, el, telefonförsäkringar samt behov av dubbla uppsättningar kläder och leksaker för barnen. Överslagsberäkna kostnaderna för var och en.

Man måste låna
För att klara engångskostnaderna och de ökade levnadskostnaderna kanske man behöver ta ett lån som belastar ekonomin ytterligare. Om så är fallet – försök betala av lånet så snabbt som möjligt.

Bostaden är svårsåld
Försäljningen av den gemensamma bostaden kan ta längre tid än beräknat. Det kan leda till att man måste gå ner i pris för att få bostaden såld. Är bolånen stora i förhållande till värdet på bostaden kan man få en restskuld.

Banken går inte med på att dela upp lån
Man kan skiljas ifrån varandra men kanske inte från gemensamma lån. Många tror att man alltid har rätt att dela gemensamma lån, 50/50. I själva verket är varje part ansvarig för hela lånet fullt ut tills lånet delas upp. Banker gör en noggrann kreditprövning och är inte skyldiga att gå med på att lånet delas upp. Ta kontakt med banken på ett tidigt stadium.

Den ene drar på sig dyrare utgifter snabbt
Det är inte helt ovanligt att den ene parten ordnar ett nytt boende utan att den andre parten vet om det. Det kan fresta ekonomin hårt under tiden separationen pågår. Dessutom ökar stressen för båda parter, vilket kan leda till att konfliktnivån trappas upp. Sist men inte minst kan den part som flyttar hamna i ett ekonomiskt underläge, så överväg noga om flytten behöver ske så snabbt.

Om konflikten trappas upp
Oenighet om ekonomin kan utvecklas till en destruktiv konflikt där man inte längre försöker hitta den gemensamt bästa lösningen. Behov av hämnd kan göra att någon eller båda parter agerar så att den andre eller båda parter förlorar ekonomiskt. Detta kan vara förödande för ekonomin.

Risk för att underhållsstöd blir en skuld
Om man inte kommer överens om underhållsbidrag till barnen kan någon av föräldrarna ansöka om underhållsstöd via Försäkringskassan. Den förälder som ska betala får sedan göra det via Försäkringskassan. Om ärendet drar ut på tiden kan det leda till att en skuld byggs upp hos Försäkringskassan. Skilsmässan i sig innebär ju merkostnader och därför kan det vara svårt att betala en större klumpsumma till Försäkringskassan på en gång. Då finns risk för att underhållsskulden går till Kronofogden.

Har du egna erfarenheter av en separation eller tips på hur man räddar ekonomin vid en separation?
Dela gärna med dig här eller i någon av mina andra kanaler:
Facebook: Familjeekonom Bodil Hallin
Twitter: @BodilHallin
Instagram: bodilhallin