Får du bonus eller höjd skatt? Det här gäller för dig som köper ny bil efter 1 juli 2018

 

Du som funderar på att köpa en ny bil eller har beställt en ny bil som inte levereras innan 1 juli behöver vara medveten om de nya bonus malus-reglerna som påverkar fordonskatten. Den nya fordonsskatten gäller bara nya bilar som tas i trafik efter den 1 juli 2018 och gäller inte bilar som redan är i trafik eller tas i trafik före 1 juli.

Bonus

Den femåriga skattebefrielsen för nya bilar tas bort och istället införs en ny bonus som ersätter dagens supermiljöbilspremie på 40 000 kr. Som mest kan man få 60 000 kronor i bonus för bilar med noll utsläpp. För varje gram minskar bonusen med 833 kr, ned till det lägsta beloppet 10 000 kr vid ett utsläpp på 60 gram. Gasbilar får en bonus på 10 000 kronor.

Malus

För nya bilar med höga koldioxidutsläpp införs en straffskatt, malus, under de tre första åren. Skatten tas ut beroende på hur mycket utsläpp bilen avger per kilometer och ökar från 82 kronor /gram för utsläpp på över 95 gram per kilometer  till 107 kronor /gram för bilar som släpper ut mer än 140 gram per kilometer. Dessutom tillkommer en extra skatt för dieselbilar på 13,52 kr/gram utsläpp. Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.

 

Efter tre år sjunker skatten till 22 kronor / gram för utsläpp som är över 111 gram per kilometer, precis som tidigare.

 

Vad är skillnaden mot idag?

  • Gränsvärdena skärps från dagen 111 g till 95 g CO2.
  • Bilar med CO2 utsläpp under 61 g och gasbilar får en ”Bonus”, ett engångsbelopp som betalas ut 6 månader efter leverans.
  • Bilar med CO2 utsläpp över 95 g får betala extra fordonskatt i tre år.