Höjd skatt på bensin och sparande

bil

I dag presenterade regeringen nya förslag som är tänkta att gälla från 2016. Här är en sammanfattning med beräkningar som visar vad förslagen innebär i kronor och ören.

Höjd diesel- och bensinskatt
Bensinskatten höjs med 55 öre litern (44 öre + moms).
Dieselskatten höjs med 60 öre litern (48 öre + moms).

Kör du 1 500 mil om året i en bil som förbrukar 0,6 liter per mil ökar drivmedelskostnaden med 500 kronor om året. Du som bor på landet, i mindre städer eller inte kan utnyttja kollektivtrafik påverkas givetvis mest.

Skatten på ISK och kapitalförsäkring höjs
I dag är skatten 0,27 % av kapitalbehållningen, alltså 270 kr om du har 100 000 kr.
Hur stor skatten blir nästa år vet vi först i slutet av 2015 men hade det nya förslaget genomförts redan i år skulle skatten ha legat på 0,495 %, alltså 495 kr om du har 100 000 kr.
Skatten kommer dock att bli minst 0,375 % eftersom regeringen vill införa det som en ny lägsta gräns.

Alla som sparar i ISK eller kapitalförsäkring påverkas. Skatten höjs alltså, men det handlar inte om så stora belopp i kronor. Däremot tycker jag att signalen är olycklig – jag hade mycket hellre sett ett förslag som gynnar sparande.

Trots skattehöjningen är ISK och Kapitalförsäkring även i fortsättningen bra sparformer med låg beskattning.

Taket för RUT-avdrag sänks från 50 000 kr 25 000 kronor
Taket sänks för alla som inte fyllt 65 år. Matlagning och mer avancerat städarbete (t ex rengöring av inomhuspool) får inte längre omfattas av RUT-avdrag. Även i fortsättningen kommer halva arbetskostnaden att få dras av.

Förslaget kan tyckas som en stor sänkning men fortfarande kan ett singelhushåll köpa RUT-tjänster för 4 200 kronor i månaden med fullt RUT-avdrag. Ett tvåpersonershushåll kan köpa RUT-tjänster för 8 400 kronor i månaden med fullt RUT-avdrag.

Sänkt ROT-avdrag
I dag medges ROT-avdrag för 50 procent av arbetskostnaden. I det nya förslaget får bara 30 procent av arbetskostnaden dras av. Maximalt avdrag på 50 000 kronor per person och år behålls.

Förslaget innebär att en renovering/ombyggnad med arbetskostnader på 10 000 kronor blir 2 000 kronor dyrare. En jobb för 50 000 kronor blir 15 000 kronor dyrare.

Länkar: 
Regeringens pressmeddelande där förslagen presenteras i detalj.
Mina kommentarer i Dagens Nyheter.