Höjd skatt på sparande- så påverkar det dig

Nej, inga nya skattereformer har smugits in inför årsskiftet. Däremot har Riksgälden fastställt statslåneräntan den 30 november 2018 till 0,51 procent. Den räntan påverkar hur mycket sparare kommer att betala i skatt på kapital som finns på Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF). På dessa konton betalar du skatt på en schablonintäkt som räknas på hela kapitalet istället för skatt vid varje försäljning, som man gör på en vanlig aktie- och fond depå.

Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlaget på kontot multipliceras med statslåneräntan adderat med en procent. Därefter skattar du 30 procent av den summan. För 2019 blir schablonintäkten 1, 51 procent och skatten därmed (0.51+1) x0,3 = 0,453 procent av ditt kapitalunderlag. Statslåneräntan för 2018 var 0,49 procent vilket innebär att du betalar 0,447 procent i skatt för inkomståret 2018.

Har du ett sparande på 10 000 kr blir höjningen endast 60 öre. Har du däremot en miljon får du betala 60 kr mer än förra året.

 

Schablonintäkt tidigare år

År                                                                                                          Schablonintäkt

Deklarationen 2018 (inkomståret 2017)                                      1,25 %

Deklarationen 2017 (inkomståret 2016)                                      1,40 %

Deklarationen 2016 (inkomståret 2015)                                      0,90 %

Deklarationen 2015 (inkomståret 2014)                                      2,09 %

Deklarationen 2014 (inkomståret 2013)                                      1,49 %

Deklarationen 2013 (inkomståret 2012)                                      1,65 %

Källa: Skatteverket