Hur kommer det nya skärpta amorteringskravet påverka dig?

Finansinspektionen presenterade i slutet av maj ett förslag på ett skärpt amorteringskrav. Förslaget innebär att alla nya bolåntagare som lånar ett belopp som överstiger 4.5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst (inkomst innan skatt) får betala 1 procent mer i amortering än vad som gäller idag.

Skärpt krav kan börja tidigt 2018

Om du går i bostadstankar och funderar på att flytta eller köpa ett nytt boende kan det vara bra att ha lite koll på vad dessa förändringar innebär. Bor du i ett storstadsområde, där bostadspriserna är höga, kan skillnaden bli flera tusenlappar i månaden. I skrivande stund väntar detta förslag på att få godkännande från regeringen, vilket troligtvis sker i höst och då kommer börjar gälla i början av 2018.  Det nya tillägget i amorteringskravet gäller i så fall nya bolån som tas efter att kravet har trätt i kraft.

Varför vill Finansinspektionen skärpa amorteringskravet?

Bakgrunden till förslaget är att Finansinspektionen bedömer att hushållens skulder ökar på ett ohållbart sätt i relation till inkomsterna samtidigt som bostadspriserna även de ligger på historiskt höga nivåer i relation till inkomsterna. Detta innebär en hög risk för både den enskilde och samhället. Skulle förutsättningarna förändras markant till exempel på grund av stigande räntor, fallande priser på bostadsmarknaden eller ökad arbetslöshet kan det bli svårt för individen att betala på sina skulder. I större skala, om många drabbas samtidigt, innebär det att flera måste vara mer återhållsamma med sina utgifter och konsumtionen minskar, vilket påverkar hela Sveriges ekonomiska utveckling.

Nackdelar med förslaget

Det finns även potentiella nackdelar med förslaget. Ekonomisvaga grupper stängs ute från bostadsmarknaden och rörligheten på bostadsmarknaden kan minska vilket kan påverka tillväxttakten i ekonomin.

Att skärpa amorteringskravet innebär att de hushåll som är högt belånade både i relation till sin inkomst och bostadens värde kommer att betala av sin skuld i snabbare takt och förhoppningsvis därför inte bli lika sårbara om förutsättningarna ändras. Dessutom tror Finansinspektionen att det skärpta amorteringskravet kommer att innebära att hushållen själva kommer att välja billigare bostäder och därmed även lånar mindre pengar.

Finansinspektionen bedömer att det skärpta amorteringskravet kommer påverka 14 procent av alla nya bolånetagare. De som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst samtidigt som det lånade beloppet överstiger 70 procent av bostadens värde, kommer behöva amortera av 3 procent av lånet varje år.

Exempel

För att du enkelt ska kunna se hur det nya amorteringskravet slår i praktiken har vi satt ihop några räkneexempel som visar hur olika bostadspriser påverkar amorteringen.

Ditt hushåll tjänar tillsammans 50 000 kronor i månaden innan skatt. Det ger er en årsinkomst på 600 000 kronor före skatt. Efter en tidigare bostadsförsäljning har ni 600 000 kronor för en insats. Ni letar efter en bostad och undrar hur olika bostadspriser påverkar er amortering.

*Denna tabell tar inte hänsyn till extra kostnader så som t.ex. pantbrev

Mina synpunkter

Väljer du att låna ett belopp som överstiger 4.5 gånger din inkomst är det bra att du amorterar lite extra nu när räntorna är låga. Förhoppningsvis har du då hunnit amortera av en del den dagen räntorna har stigit och därför inte påverkas för hårt. Samtidigt blir det mycket svårt för en familj som växer och är i behov av en större bostad eller en person som separerar och halverar hushållets inkomster att kunna bo kvar i vissa områden. Unga i början av karriären har redan idag en tuff start med att hitta och ha råd med ett boende, vilket även drabbar näringslivet som är i behov av inflyttning av kompetens. I min mening så ökar inte bostadsskulderna på grund av att människor vill bo i slott eller ha lust att betala ett överpris. Det handlar helt enkelt om att man vill ha ett boende. Därför tror jag att bostadsförsörjningen är nyckeln till en mer vettig prisutveckling på bostadsmarknaden.

 

Sharon