Hur påverkas privatekonomin av valet?

amortera, #val2014, #bodiltipsar

Vi har ett valresultat men nu väntar tuffa förhandlingar. Först ska en regering bildas och sedan ska det tas fram en budget som kan få stöd i riksdagen. Utgången är oviss. Allt för oviss för att i ett så här tidigt skede kunna säga hur privatekonomin påverkas. Det är egentligen bara en sak som vi redan nu bör ställa in oss på: att amortera mera. 

Flera vill amortera mera
Riksbanken, Finansinspektionen,  Riksgälden och regeringen ingår i det som kallas Finansiella stabiliseringsrådet. Det håller just nu på att ta fram förslag för att minska hushållens skuldsättning. Förslagen ska presenteras vid deras nästa möte i november. I ett protokoll från ett tidigare möte står ” ”Amorteringskulturen behöver förbättras och det gäller inte bara nya lån”. Och både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har tidigare öppnat upp för tydligare amorteringskrav enligt en TT-artikel på bland annat SVT.se.  

I helgen hade Dagens Nyheter ett helsidesuppslag där jag och tre andra ekonomer gav amorteringsråd till fem olika typhushåll. Denna typ av generella råd får man alltid ta med en nypa salt, man måste alltid se till hela situationen, men det är ändå intressant att jämföra svaren eftersom de skiljer sig åt en del. I några fall är jag den som förespråkar minst amortering. När jag svarade tog jag fasta på i första hand tre saker; personernas ålder, lånebelopp i förhållande till bostadens värde samt lånets storlek i kronor.

Amortera mycket ibland och mindre ibland
Jag tänker så här: försök amortera mycket när du är ung och ännu mer när du är sambo och inte har barn. Då får du ett bra ekonomiskt läge resten av livet. Amortera mindre när du bildar familj och har större utgifter och lägre inkomster. Då är det viktigare att bygga upp en rejäl buffert för oförutsedda utgifter. Amortera mer när barnen blir äldre och flyttar hemifrån. Då har du förmodligen råd att både amortera  och spendera mer än du är van vid. Amortera mindre eller ingenting alls när du har gått i pension och har lägre inkomster.

Amortera mindre om lånebeloppet är lågt i förhållande till bostaden. När lånet har kommit ner till kanske 70 procent av vad bostaden är värd kan du överväga att spara långsiktigt där du får god avkastning.

Amortera mycket om du har stora lån
Nu kommer det allra viktigaste: amortera mycket om lånesumman är stor i kronor och ören. Stora lån har nämligen några uppenbara nackdelar. Just nu är räntorna låga men höjda räntor på ett par procentenheter skulle innebära en fördubbling av lånekostnaden.  Skulle ränteavdragen försämras får det störst effekt om man har stora lån. Med stora lån är man mer beroende av en högre inkomst och är därmed mer utsatt om man skulle bli sjuk eller arbetslös. Till sist: hårdare amorteringskrav slår hårt när lånesumman är stor. Skulle ett lån på 4 miljoner betalas av på 50 år landar amorteringen på nästan 6 700 kronor i månaden. Så om du vet du med dig att du har stora lån, fundera på att amortera mer redan nu. Även om du har hög inkomst eller är lågt belånad.

Tidigare i veckan räknade jag på hur bland annat några varianter av amorteringskrav skulle påverka plånboken. Här är länken till denna artikel i Dagens Nyheter

Kommentera och diskutera gärna här eller i några av mina andra kanaler:

Facebook: Familjeekonom Bodil Hallin
Twitter: @BodilHallin
Instagram: bodilhallin