I väntan på en budgetrådgivare

trafikljus med röd gubbe

Totalt beräknas 400 000 – 600 000 personer vara överskuldsatta i Sverige.  Alla kommuner erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning och i genomsnitt är väntetiden drygt fyra veckor. Men i en del kommuner kan skuldsatta få vänta i upp till ett år innan de får träffa en budget- och skuldrådgivare. Att överskuldsatta får hjälp snabbt är viktigt för ju längre tiden går desto större risk för att skuldsituationen förvärras. Här är därför konkreta tips till dig som har ekonomiska bekymmer och ännu inte har fått hjälp.

 Detta är allra viktigast för att inte förvärra situationen ytterligare

 1. Betala prioriterade räkningar före allt annat
  De viktigaste räkningarna är: hyra, avbetalning på bolån, el, hemförsäkring, a-kassa och barnomsorgsavgift. Att komma efter med någon av dessa kan få svåra konsekvenser: vräkning, elavstängning, ingen ersättning vid arbetslöshet, stöld eller brand samt att barnen kan bli avstängda från förskolan.
 2. Försök betala ikapp prioriterade räkningar som släpar
  Om du ligger efter med viktiga löpande räkningar: kontakta den som skickat räkningen och försök komma överens om en avbetalningsplan. Mejla eller ring. Och var inte orolig, de kommer med all säkerhet att lägga mer krut på att föreslå en lösning än på att försöka skuldbelägga dig. Försök få in pengar genom att jobba extra, sälja saker eller dra ner på andra utgifter. Det är mycket viktigt att du kommer ikapp.
 3. Låna inte av släktingar och vänner för att lösa akuta problem
  Har du ingen helhetslösning på dina skuldproblem kommer du förmodligen att få svårt att betala tillbaka det du lånar. Det kan äventyra relationen och ge dig ännu mer ångest och dåligt samvete. Att ha skulder tar mycket kraft och goda relationer till de närmaste gör det lättare att orka. Ta i stället kontakt med fordringsägarna och försök hitta lösningar tillsammans med dem. Det kan kännas jobbigare på kort sikt men är mycket bättre på lång sikt.
 4. Ta inga nya lån eller krediter
  Att ta nya lån och krediter gör bara situationen värre.
  Om du inte kan betala alla räkningar och skulder – skriv ett mejl och be om anstånd tills du har fått träffa en budgetrådgivare.
  Om fordringsägaren inte går med på det – betala in vad du kan. Det innebär nämligen två stora fördelar för dig: skulden minskar och du visar att du har god betalningsvilja.
  Om fordringsägaren föreslår en avbetalningsplan – lova inte mer än du kan hålla eftersom det kan försätta dig i en sämre sits längre fram.

 

Fortsätt med detta om du orkar
Nedanstående punkter kommer du förmodligen att gå igenom tillsammans med budget- och skuldrådgivaren. Har du tid och kraft kan du redan nu göra någon eller några av punkterna.

 1. Samla ihop alla papper
  Det brukar bli många brev som handlar om samma skuld – påminnelser, inkassobrev och brev från Kronofogden. Därför är det lätt att tro att skulderna är fler och större än vad de egentligen är. Att rensa ut skåp och lådor, samla ihop allt i en hög, ta med allt till budgetrådgivaren och tillsammans slänga dubbletter är en befrielse och första steget ut ur skuldfällan.
 2. Gör en lista på dina skulder
  Dela in listan i tre kolumner: fordringsägare, månadsbetalning och aktuellt skuldbelopp. Summera hur mycket du betalar på lånen och krediterna varje månad och summera det totala skuldbeloppet. På så sätt får du en bra överblick.
 3. Gör en översikt över din månadsekonomi
  Ta Konsumentverkets budgetkalkyl till hjälp och sammanställ inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Broschyren Koll på pengarna är också bra att ha till hands.
 4. Gör en plan för att få mer pengar över
  Ta fram budgetkalkylen eller senaste månadens kontotransaktioner. Vilka utgifter kan du dra ner på? Kan du jobba extra för att få in mer pengar? Kan du sälja något du äger? Välj ut tre – fem saker som ger bäst effekt. Mer om detta i mitt blogginlägg Få ut mer av det du redan har.
 5. Börja betala av skulder på egen hand
  Om du lyckas få mer pengar över och har kommit ikapp med obetalda skulder kan du börja betala av andra lån och krediter en efter en. Börja med den minsta skulden och försök göra extrabetalningar. Mer om hur du går tillväga finns i mitt blogginlägg Vägen ut ur skuldfällan. Men observera; har du löneutmätning via Kronofogden rekommenderar jag inte att extrabetala på andra skulder – den lilla summa du får behålla efter löneutmätningen är inte tänkt att räcka till annat än det nödvändigaste för uppehället.

 

Länkar
Adresser till kommunala budget- och skuldrådgivare
Mitt blogginlägg Vägen ut ur skuldfällan
Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna
Kronofogdens information om avbetalningsplaner
Artikel i Helsingborgs Dagblad: Var sjätte överskuldsatt har försökt ta sitt liv
Konsumentverkets statistik över väntetiden till kommunala budget- och skuldrådgivare 

/Bodil Hallin

Kommentera och diskutera gärna här eller i några av mina andra kanaler:
Facebook: Familjeekonom Bodil Hallin
Twitter: @BodilHallin
Instagram: bodilhallin