I väntan på skuldsanering

Om du har skulder som du inte kan betala nu eller på flera års sikt, är det värt att undersöka om du kan bli beviljad skuldsanering. Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. Tanken är att du lever på existensminimum under några år och betalar allt överskott från dina inkomster på dina skulder, därefter är du skuldfri. Oftast rör det sig om en period på fem år.

1 november 2016 fick vi nya skuldsaneringslagar som har varit ganska efterlängtade. Det har blivit mindre krångligt att betala av sina skulder och två månader per år får man behålla hela sin inkomst utan att behöva betala något alls. Jag har skrivit om det i tre artiklar som du kan läsa om här:

Skuldsanering – Del 1: En möjlighet till ett nytt liv

Skuldsanering – Del 2: Enklare och snabbare väg till skuldfrihet

Skuldsanering – Del 3:  Nystart för företagare

Inför att de nya lagarna skulle börja gälla var det många som väntade med att skicka in sin ansökan om skuldsanering till Kronofogden vilket innebär att trycket där just nu är mycket stort. I ett pressmeddelande från i augusti berättade Kronofogden att det just nu tar drygt fyra månader innan handläggningen startar och uppemot nio månader innan kunderna kan få ett beslut om skuldsanering beviljas eller inte. Nio månader är lång tid och det finns saker du kan göra medan du väntar på ditt besked.

 1. Kontakta dina fordringsägare (de företag och personer du är skyldig pengar) och berätta om din situation.
  • Om Kronofogden redan idag utmäter din lön, finns det ingen poäng med att ingå nya överenskommelser om avbetalning. Det Kronofogden lämnar kvar på kontot är noga uträknat till att precis räcka för dig och din familj. Det skulle troligtvis bara förvärra situationen ytterligare.
  • Om Kronofogden inte utmäter din lön kan det finnas möjligheter att förhandla med fordringsägaren, kanske kommer ni överens om en avbetalningsplan. Har du borgenslån, kontakta även borgensmannen och informera om din situation.
 2. Försök få stenkoll på din ekonomi. Vilka inkomster har du? Vilka utgifter har du? Vissa utgifter måste betalas. Hyra eller bolån, el, hemförsäkring, barnomsorg och avgift till arbetslöshetskassan är några exempel. Först när dessa är betalda ska du betala av på dina skulder. Annars riskerar du att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Andra utgifter som till exempel telefon, tv, träningskort etc. ska du försöka att minska till ett absolut minimum eller avsluta helt om det inte är helt nödvändigt.
 3. Räkna ut hur mycket pengar du har kvar för att betala skulderna. Använd Konsumentverkets Budgetkalkyl för att få hjälp med att göra en budget. Här får du hjälp med att uppskatta rimliga kostnader för hushållet. Mat, tvål och tvättmedel är bara några exempel på utgifter som du inte kan undvika.
 4. Förändra dina vanor. Ska du klara av att leva på existensminimum under fem år så kanske din livsstil behöver förändras. Din ekonomi måste gå ihop varje månad utan att behöva ta nya lån.
 5. Avsluta eventuella kreditkonton och klipp sönder korten.
 6. Så fort du får Kronofogdens beslut om att inleda skuldsanering ska du sluta betala på alla dina skulder och betala till Kronofogden enligt den betalningsplan som de skickar till dig. Det innebär att du ska fortsätta betala alla räkningar som inte har förfallit till betalning så som hyra, elräkning, CSN, hemförsäkring etc. men slutar betala på skulder där förfallodatumet redan har passerat.

 

Om du inte blir beviljad skuldsanering

Om du inte blev beviljad skuldsanering kan det kännas tungt, men ge inte upp. Försök att förstå varför du inte fick skuldsanering. Kanske är dina utsikter att klara av att betala skulderna på egen hand bättre än vad du själv trodde. Du får söka skuldsanering hur många gånger du vill. Däremot är det svårt att få skuldsanering igen, om du en gång har blivit beviljad men misslyckats. Därför är det bättre att vara redo mentalt och ekonomiskt på vad en skuldsanering innebär.

 • Har du skulder så behöver du fundera över om du kan förändra något i din livssituation. Kan du öka inkomsterna eller minska utgifterna? Har du några tillgångar som du kan sälja? Behöver du ha bil? Är det nödvändigt att sälja huset eller bostadsrätten?
 • Planera för hur du ska kunna betala tillbaka så mycket som möjligt av dina skulder. Ett sätt är att försöka skaffa bättre villkor av dem du är skyldig pengar. Kanske kan du få amorteringarna minskade eller inställda under en tid, eller sänka räntan på skulden.
 • Håll kontakten med dina kreditgivare under tiden. Det förbättrar dina möjligheter att hitta en lösning lite senare.
 • Sök hjälp hos en budget- och skuldrådgivare i din kommun. De har tystnadsplikt och kan hjälpa dig med en långsiktig plan för att successivt bli av med dina skulder. Hitta kontaktuppgifter på Hallå Konsument eller genom att ringa din kommuns växel.

 

Lilla ordlistan

Förfallodatum – Det datum som räkningen eller lånet senast ska vara återbetalat och bokfört på mottagarens konto.

Lån – Ett avtal om att få använda pengar som inte är dina mot löftet att betala tillbaka pengarna på ett bestämt datum i framtiden. Ibland ska hela summan betalas tillbaka i en summa men oftast står i avtalet att det ska betalas av under ett visst antal månader. Oftast tillkommer ränta och andra kostnader.

Räkning – En faktura eller krav på att betala för en vara eller tjänst. Så länge förfallodatumet inte har passerat anses det inte vara en skuld.

Skuld – En räkning eller ett lån som inte har blivit betald i tid enligt avtalet.