Nya pensionsförslag

I veckan presenterade pensionsåldersutredningen sin slutrapport. Här är en sammanfattning av utredningens förslag: 

  • Allmän pension ska få tas ut tidigast vid 62 år (nu 61 år). Träder i kraft 2015.
  • Tjänstepension ska få tas ut tidigast från 62 år (nu 55 år). Träder i kraft 2017.
  • Garantipension ska få tas ut tidigast vid 66 år (nu 65 år). Träder i kraft 2019.
  • Gränsen för att få jobba kvar höjs till 69 år (nu 67 år) Träder i kraft 2016.
  • Det införs en riktålder som talar om vid vilken ålder du kan du räkna med att få en godtagbar pension. Riktåldern är enligt första prognosen 66 år om du är född 1954-1955, 67 år om du är född 1956-1969 och 68 år om du är född efter 1970. Riktåldern kommer att höjas i takt med medellivslängden och kopplas till åldersgränserna i pensionssystemet så att de också kommer att höjas succesivt.
  • Satsningar på arbetsmiljö och forskning så att arbetsplatserna anpassas till en äldre arbetskraft.
  • Höjda åldersgränser och mer generösa villkor för studiestödet så att fler kan utveckla ny kompetens senare i livet. 55-57-åringar kan få studiestöd i 40 veckor och studiestödet höjs med knappt 1000 kronor per månad i 40 veckor för alla som är 45 – 57 år.
  • Inkomster efter 65 år ska inte påverka bostadstillägget eller garantipensionen. Det ska alltså löna sig att arbeta även efter att man gått i pension.

Nu ska förslagen ut på remiss innan de klubbas av de politiska partierna. Visst kan en del förslag justeras men min gissning är att stora delar av utredningens förslag faktiskt genomförs. Och hur ska vi som ännu inte har gått i pension förhålla oss till det? Det kan du läsa om i mitt blogginlägg Välj att vara positiv till att jobba längre.  Bästa sättet att få koll på din egen samlade pension är att göra en pensionsprognos på Minpension.se

Här är länkar för dig som vill veta mer:
Hela utredningen: Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013:25
Presentationsmaterial från pressträffen
Allt senare pension väntar, Svenska Dagbladet 2013-04-09
Glöm pensionsålder, riktålder är det nya, Dagens Nyheter 2013-04-09
Fler måste jobba längre, Helsingborgs Dagblad 2013-04-09

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank