Nyheterna i vårbudgeten 2017

Sänkt skatt för pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning samtidigt som fler får betala den högre statliga skatten. Ja det är de största förändringarna för privatekonomin som regeringen föreslår i sin vårbudgetförändring.

  • Pensionär

Skatten sänks för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. Detta innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt. Pensionären med en inkomst mellan 123 400 och 360 000 kronor per år får alltså behålla cirka 200 kronor extra i månaden.

 

  • Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Även uppskattningsvis 340 000 personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning kan räkna med några kronor mer i plånboken.  Förslaget innebär en skattesänkningen på som mest 2 483 kronor per år. Såsom för pensionärerna blir det som mest 200 kronor mer i månaden.

 

  • Fler får betala den högre skatten

Genom att begränsa uppräkningen av den nedre och den övre skiktgränsen* för statlig inkomstskatt för 2018 till endast förändringen i konsumentprisindex (KPI) kommer flera att få betala skatt. Tjänar du över 38 230 kr i månaden kommer du att behöva betala 20% statlig skatt på det överstigande beloppet. All inkomst över 55 110 i månaden  beskattas med ytterligare 5 % skatt (denna skatt kallas ibland värnskatt) .  Tidigare räknades gränserna upp med KPI +2%.  Detta ändrades i höstas till KPI +1% och det nya förslaget innebär att uppräkningen blir ännu lägre än tidigare år.

* Den nedre skiktgränsen ska enligt förslaget bli 445 400 kronor per år och den övre 647 900 kronor per år . Skiktgränserna beräknas på vår beskattningsbara inkomst. Det betyder vår inkomst minskad med grundavdrag. Eftersom de flesta av oss har dålig koll på hur mycket grundavdraget blir får man istället titta på det som kallas brytpunkten.  Brytpunkten är gränsen för statlig skatt för din inkomst innan avdrag.

 

  • Utlandsbosatta ska betala mer skatt

Utomlands bosatta har hittills betalat 20 % i inkomstskatt men föreslås nu till att höjas till 25 %.

Generellt om budgeten

De stora satsningarna i förslaget riktar sig mot ökade anslag till Polis, skola och förlossningsvård. Alla satsningar kan ni se nedan.

Förstärkning av polismyndigheten 700 miljoner
Förstärkning av totalförsvaret 500 miljoner
Ökade medel till förlossningsvården och kvinnors hälsa 500 miljoner
Utökad satsning på barn och ungas psykiska hälsa 100 miljoner
Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården 150 miljoner
Ökade medel till skolor med låg andel behöriga till nationella program 500 miljoner
Förstärkning av gymnasieskolans introduktionsprogram 150 miljoner
Förstärkning av klimatklivet 500 miljoner
Summa  3 100 miljoner