Privatekonomiska nyheter 2019

Året börjar med en del oklarheter på grund av att en regering ännu inte är tillsatt. Moderaternas budget gäller och oavsett vem som styr Sverige 2019 kommer inkomstskatterna vara sänkta för löntagare och pensionärer. Däremot kan en tillkommande regering ändra på en del av Moderaternas budgetposter genom en ändringsbudget.

 

Riksbanken har aviserat om en höjning av reporäntan och beräknar höja ytterligare en gång under 2019. Detta påverkar i första hand lånen och en höjning av sparräntan lär nog dröja tills reporäntan är åter över noll.  Inflationstakten beräknas till ca 2 procent för 2019.

 

Det höga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och den stora bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens väntas bidra till att lönerna i näringslivet och i ekonomin som helhet stiger något snabbare framöver. Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om sysselsättningen ökar långsammare framöver.

 

Hyreshöjningarna variera kraftigt i landet. Bara i Stockholm varierar det mellan 0,64 procent och 4,39procent. Hyresgästföreningen tror att förhandlingarna kommer att landa på ett snitt på runt 1 procent.

 

Här kommer en sammanställning av alla förändringar som påverkar din plånbok under 2019.

Höjd reporänta – Riksbanken höjer reporäntan från -0,5 till -0,25 procent från och med den 9 januari 2019 vilket innebär något höjda räntor på lån. Prognos för reporäntan är ca 0 procent under sista kvartalet av 2019. Bor du i en bostadsrätt med höga skulder kan du drabbas dubbelt av höjda räntor.

 

Tips: Fundera på hur höjda räntor påverkar din ekonomi. Passa på att amortera lite extra medan räntorna fortfarande är låga och vänj ekonomin vid en något högre bostadskostnad.  Tecken på vikande konjunktur kan innebära att kommande höjningar blir få. Därför kan valet att binda räntan i värsta fall vara en förlustaffär.

 

Kommunskatten höjs i 58 svenska kommuner 2019. Dessutom väljer tre landsting (Region Jönköping, Region Skåne, och Region Blekinge) att höja sina skattesatser. Som mest blir höjningen en procentenhet. Sju kommuner väljer tvärtom att sänka skatten.

 

 

Karensdag byts mot karens avdrag– Syftet är att få en mer rättvis och förutsägbar självrisk när man är sjuk. Det nya karensavdraget blir 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklönen. Vinnarna är de som jobbar långa arbetspass eller oregelbundna arbetspass t.ex. inom vården och äldreomsorgen.

 

Tänk på: En annan viktig skillnad är om du blir sjuk under arbetstid. Tidigare har du gått miste om lönen för de timmar du inte kan ha arbetat och den dagen har räknats som din karensdag. Från och med 1 januari, så är utgångspunkten att ett helt avdrag ska göras. Är du sjuk en del av en dag och fortsätter vara sjuk dagen efter så dras resten av karensavdraget dagen efter tills det blir ett helt karensavdrag.

 

Höjd skatt på sparande– Schablonskatten på Investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar (KF) höjs eftersom det baseras på Statslåneräntan per den 30 november året innan. Den blev fastställd till 0,51 procent vilket är 0,02 procentenheter högre än året innan. Därmed blir skatten 0,453 procent på dina intäkter från och med årsskiftet istället för 0,447 procent. Det är en skattehöjning på 60 öres för de som har 10 000 kr i sparande. Har du ett sparande på en halv miljon får du betala 30 kronor mer i skatt.

 

Tips: ISK och KF beskattas oavsett om du går med vinst eller förlust. Vi har haft ett skakigt börsår och har du gjort förluster under året eller under kommande år kan det bli lite extra salt i såren. Men den schablonmässiga avkastningen på ett Investeringssparkonto kan kvittas mot förluster och utgifter av kapital.

 

 

Högre pension

 • Inkomstpension – De flesta pensionärer, närmare 1,5 miljoner, har varken garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 1,4 procent.
 • 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 1,4 och 2,2 procent.
 • Garantipension – Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får cirka 2,2 procent i ökad allmän pension. Vilket ger ca 140 kr mer i plånboken.

 

Sänkt skatt för arbetande och pensionärer

 

 • Det utökade jobbskatteavdraget innebär att nuvarande nivåer i jobbskatteavdraget höjs för dem som vid årets ingång inte har fyllt 65 år. Som mest motsvarar det en skattelättnad med upp till 210 kronor per månad. Har du 25 000 kr i månaden blir det 170 kr mindre i skatt.
 • Färre betalar statlig skatt. – Brytpunkten för statlig skatt höjs med motsvarande 1 400 kronor i månaden. För 2019 innebär det att brytpunkten för statlig inkomstskatt blir 42 000 kronor per månad i stället för 40 600 kronor. Som mest kan det ge ca 282 kr mer i plånboken för den som tjänar 43 000 kr.
 • Det förhöjda grundavdraget för pensionärer som vid årets ingång har fyllt 65 år förstärks för alla med en inkomst upp till 1 170 800 kronor per år. Skattesänkning gäller även dem som får mindre än 17 000 kronor i månaden i pension vilket är en skillnad mot vad övergångsregeringens budget. Det ger 118 kr mer i månaden till dig som har 15 000 kr i pension och 567 kr om du har 30 000 i pension. Medelpensionen för kvinnliga pensionärer ligger på ca 16 000 kr.

 

 

Tredubblat RUT- avdrag– Möjligheten att göra skatteavdrag för RUT- tjänster höjs under 2019 till 75 000 kronor per år. Skattereduktionen för ROT-tjänster är oförändrad och får högst uppgå till 50 000 kronor.

 

Tips  Det planeras för att fler tjänster ska ingå, däribland ska man kunna få avdrag för tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgården. Kanske kan det öppna upp för ny typ av sysselsättning för pensionärer, studenter eller långtidsarbetslösa.

 

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgifter– Skattereduktionen för fackföreningsavgift uppgick till 25 procent av medlemsavgiften och kommer slopas från och med 1 april 2019.

 

Gratis entré för alla till statliga muséer slopas -Barn och ungdomar upp till nitton år kommer även fortsättningsvis få gå in gratis på statliga muséer. Övriga kommer däremot inte ha fri entré.

Tips

Passa på att besöka någon/några av de statliga muséerna under våren eftersom subventionerna för fri entré tas bort först från den 1 april.

 

Solinvesteringsstödet – Ramanslaget för solcellstöd har nästan halverats. Det betyder att mindre pengar går att söka för installation av solceller. Tidigare har man kunnat söka subvention för installation av solceller med 30 procent av arbets- och material kostnaden. Nu minskas det till 15 procent från årsskiftet.

 

TipsStödet går att söka så länge pengar finns kvar. Därför är det bättre att söka stödet så tidigt som möjligt på året. Har du redan sökt men inte fått besked, är det tyvärr lite oklart om det är reglerna vid beslut eller ansökan som ska gälla. Ansökan görs via Boverket. Glöm inte att det finns andra stöd som går att söka om du inte skulle bli beviljad så som ROT-avdrag och skattereduktion för privatpersoner som väljer att sälja tillbaka till nätet

 

Prisbasbeloppet har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018. Detta påverkar flera socialförsäkringsförmåner som är knutna till prisbasbeloppet vilket innebär höjning av t.ex. garantipensionen, sjuk- och föräldraförsäkringen m.fl.

 • Maximala sjukersättningen höjs med 404 till 18 803 kr.
 • Studiemedlen – höjs med drygt 200 kr per fyraveckorsperiod heltidsstudier. Nu får studenter 10 676 kronor, istället för 10 444 kronor som gällde 2018.

 

Radio och TV-avgiften – Ersätts med en public service avgift som ska betalas av alla över 18 år via skatten. Avgiften är inkomstbaserad och kommer att vara 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak som vid införandet är 1 300 kronor per person och år. Personer med en lägre inkomst än cirka 13 600 kr/månad betalar en reducerad avgift. Personer utan förvärvsinkomst, till exempel studerande med enbart studiemedel, betalar ingen avgift. Avgiften tas in automatiskt vilket innebär att inga fakturor kommer att krävas. I stället redovisas avgiften på inkomstdeklarationen.

 

 

Chockhöjning av tandvårdspriserna – Myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, höjer referensprislistan för tandvård med ca 2 procent. Det finns inga krav på att tandläkare ska hålla sig till referenspriserna. De kan sätta vilka priser de vill. I Skåne väljer folktandvården att höja priserna med 20 procent. I andra regioner nöjer man sig med en höjning på ca 2,5 procent.

 

Tips

Har du möjlighet att avvakta med din tandvård kan de spara dig mycket pengar och besvär. Från och med i vår kommer det att bli enklare att jämföra olika tandvårdsalternativ. I höstas beslutade nämligen regeringen att införa en webbsida där du kan jämföra priset på tandvård.

 

Gratis tandvård för alla upp till 23 år – Från och med den 1 januari 2019 höjs åldersgränsen för fri tandvård till 23 år. Dessutom har åldern för förhöjda tandvårdsbidraget höjts till 24 år.

 

Visste du att Vissa landsting och regioner ger fri tandvård i ytterligare något år.

 

Punktskatter

 

 • Flygskatten slopas – från 1 juli 2019 slopas flygskatten om inte den regering som blir tillsatt väljer att ändra på det i en ändringsbudget. Från och med årsskiftet höjdes skatten med 2 procent på grund av automatisk indexering, vilket innebär att skattesatsen är 61, 255 eller 408 kr beroende på avståndet.

 

 • Drivmedelskatt – Det är fyra år sedan regeringen klubbade igenom förslaget om en årlig, automatisk höjning av drivmedelsskatten. Från och med 1 januari 2019 är bensinen 26 öre dyrare per liter och dieseln 18,4 öre dyrare per liter. Bakgrunden är att skatten ökar med inflationen plus två procent varje år. Men om Moderaternas budget håller sig kommer överindexeringen av bensin- och dieselskatt frysas från 1 juli 2019 – Då kommer skattesatserna för bensin och dieselbränsle omräknas med konsumentprisindex (KPI) istället för KPI plus två procentenheter. Ändringen gäller från 1 juli 2019.

 

 • Dyrare tobak -Tobaksskatten indexeras upp varje år sedan 1 januari 2011. Syftet är att realvärdesäkra skattesatserna med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen.

 

 • Dyrare el -Energiskatt på el har höjts med 1,6 öre per kilowattimma, och är nu 34,7 öre för de flesta kommuner förutom några kommuner i norr som skattar mindre. Det blir ca 320 kr dyrare per år för villaägare och 50 kr dyrare för en lägenhetsinnehavare. Lägg till ett elpris som stigit och landat på i snitt 45 öre per KWh vilket är 60 procent högre än 2017, och du kan räkna med ganska saftiga elräkningar under 2019.

 

Tips – har du inte aktivt valt ett elavtal bör du göra det nu. Oavsett om du väljer fast eller rörligt pris är det mycket billigare än ett tillsvidareavtal.

Spaning

 • Vinnare: 
  • Pensionärer – lägre skatt, lägre TV-avgift, högre RUT-avdrag.
  • Arbetande – lägre skatt, högre gräns för statlig skatt, karensavdrag, stigande löner.
  • Unga/ studenter- höjt studiemedel, gratis tandvård, slopad TV-avgift.
 • Förlorare:
  • Arbetslösa – Du som är arbetslös kan vänta dig sänkt tak i a-kassan, kanske redan under nästa år, om Moderaterna och Kristdemokraterna till slut bildar regering. Taket kan sänkas till 760 kr och därefter till 680 kr/dag. A- kassa ersättningen ligger för närvarande på 791 kr per dag.
  • Personer med sjukpenning bör hålla koll på den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, som allianspartierna vill återinföra.

/Sharon Lavie