Privatekonomiska nyheter vid halvårsskiftet 2014

nya lagar

Här är en sammanfattning av de viktigaste ändringarna.

Individuell amorteringsplan för nya bolån
I april kom en ny amorteringsrekommendation som innebär att nya bolån som överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras på 10 – 15 år. Vid halvårsskiftet ska alla kunder som tar ett nytt bolån dessutom få en individuell amorteringsplan som bland annat ska visa både de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av olika amorteringsalternativ.
Läs mer: Länk till Svenska Bankföreningens rekommendationer.

Billigare att lösa bundna bolån
Tidigare har det varit dyrt att lösa ett bundet lån i förtid. Den så kallade ränteskillnadsersättningen har tidigare baserats på statslåneräntan men nu när räntan i stället baseras på bostadsobligationer blir det billigare. Ändringen gäller alla bolån som tas efter den 1 juli 2014. För äldre lån gäller de gamla reglerna. En annan ändring är att en kreditgivare inte längre ska kunna säga upp ett bolån om värdet på bostaden har sjunkit på grund av en allmän prisnedgång. På Konsumenternas bankbyrå kan du läsa mer om ränteskillnadsersättning och också räkna ut vad det kostar att lösa ett bundet bolån.
Läs mer: Länk till regeringens pressmeddelande.

Snabblåneföretagen blir tillståndspliktiga
För att komma till rätta med oseriösa långivare måste alla kreditgivningsföretag ha tillstånd och stå under Finansinspektionens tillsyn. För att få tillstånd måste företagen ha en sund verksamhet, lämna tydlig information vid kreditgivningen och företagens ägare och ledning måste godkännas vid en lämplighetsprövning. Finansinspektionen kan besluta om sanktioner mot de företag som inte följer lagar och regler.
Läs mer: Länk till regeringens pressmeddelande.

Skriftligt avtal vid telefonförsäljning av premiepensionstjänst
Många konsumenter har tidigare ingått avtal om rådgivning eller placering av premiepensionen direkt via telefon. I fortsättningen krävs en skriftlig överenskommelse och att säljaren lämnar information om samtliga avtalsvillkor innan den skriftliga överenskommelsen görs.
Läs mer: Länk till regeringens pressmeddelande.

14 dagars ångerrätt vid gatuförsäljning
I mitten av juni kom en ny lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Några av nyheterna är 14 dagars ångerrätt vid gatuförsäljning om köpet överstiger 400 kronor samt en utökad möjlighet att lämna tillbaka en vara du har köpt på distans (till exempel via e-handel eller postorder) även om du har börjat använda den. Säljaren har dock rätt till ersättning för eventuell värdeminskning.
Lagen trädde i kraft 14 juni 2014.
Läs mer: Länk till Konsumentverkets hemsida.

Enklare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand
Vill du hyra ut din bostadsrätt i andra hand behöver du inte ha lika starka skäl som tidigare. En annan nyhet är att bostadsrättsföreningar ska kunna ta ut en avgift från de som hyr ut i andra hand.
Läs mer: Länk till propositionen

25 kvadratmeter utan bygglov
Nu behövs inget bygglov för nybyggda hus upp till 25 kvadratmeter även om de ska användas som permanentboende. Den som har stor tomt har alltså möjlighet att bygga, hyra ut och på så sätt få extrainkomster. De gamla reglerna för friggebodar behålls, vilket gör det möjligt att ha både en friggebod och en ”attestuga” på tomten. Det kommer heller inte att behövas bygglov på tillbyggen upp till 15 kvadratmeter.
Läs mer: Länk till regeringens pressmeddelande.

Möjlighet att få studiemedel till och med 56 år
Gränsen för att få studiemedel höjs från 54 till 56 år.
Läs mer: Länk till CSN:s hemsida om åldersgränser

Fritidspeng till barn
För att barn som lever i ekonomiskt utsatt familjer ska kunna delta i fritidsaktiviteter införs en fritidspeng på max 3000 kronor per barn och år. Fritidspengen ska gå till exempelvis kursavgifter och träningsavgifter. Fritidspengen riktar sig till familjer som har fått försörjningsstöd (socialbidrag) minst sex månader de senaste tolv månaderna.
Läs mer: Länk till regeringens pressmeddelande

I broschyren Viktigare lagar och förordningar finns fler lagändringar.

Bodil Hallin, Familjeekonom Ikano Bank

Kommentarer

  1. Aquademica skriver:

    Excellent entry! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained!