Relationsekonomi alternativ 2: Dela fifty-fifty

dela lika, relationsekonomi, #bodiltipsar

Här kommer det tredje inlägget i min miniserie om relationsekonomi där jag beskriver olika sätt att lägga upp ekonomin, listar fördelar och nackdelar och tipsar om hur man gör för att slippa konflikter kring ekonomin. I dag handlar det om att dela fifty-fifty på hushållsutgifterna.

Passar bra för sambor med lika inkomst
Att dela fifty-fifty på hushållsutgifterna fungerar bra i kompisförhållanden eller i samboförhållanden där båda har ungefär lika stor inkomst. Däremot fungerar det dåligt vid stora inkomstskillnader.

Det kan bli snett vid stora inkomstskillnader
Låt säga att hushållsutgifterna är 20 000 kronor, att den ene tjänar 22 000 kronor efter skatt och den andre tjänar 11 000 kronor efter skatt. Delas hushållsutgifterna fifty-fifty (10 000 kronor var) får den ene kvar 1 100 kronor i månaden till personliga utgifter medan den andre har hela 12 000 kronor i månaden att röra sig med. Det är som bäddat för konflikter. Dessutom, detta är inget alternativ för gifta med olika inkomster. Gifta har nämligen underhållsskyldighet gentemot varandra så att de ska kunna ha samma standard trots olika inkomst.

Tips för att undvika konflikter

1) När ni flyttar ihop: Använd Konsumentverkets budgetkalkyl för att få en grov uppskattning av de gemensamma hushållsutgifterna, såsom mat, förbrukningsvaror och hemutrustning. Knappa in antal personer i ert hushåll, gå till fliken ”övrigt” och tryck på knappen ”hämta budgetsiffror”.

2) Starta ett gemensamt konto för gemensamma utgifterna och lägg upp automatisk överföring från era respektive lönekonton. Gärna mer än vad som går åt så att ni bygger upp en buffert för oförutsedda utgifter. Betala gemensamma räkningar från det gemensamma kontot. Koppla på varsitt kort till det gemensamma kontot och betala löpande hushållsutgifter med kortet.

3) Starta ett gemensamt sparande med automatisk överföring från det gemensamma transaktionskontot. Dela upp sparandet i åtminstone två delar; en post för kortsiktigt sparande (buffert, trasig tvättmaskin, bilreparation…) och en för långsiktigt sparande (till exempel långsemester, inköp av ny bil, större renoveringar…)

4) Ha ekonomiska familjeråd. Sätt av en bestämd tid varje månad där ni pratar om pengar, till exempel vid varje månadsskifte. Se det som ett familjeråd. Samtala om vad den gemensamma kassan ska användas till, bestäm vilka summor som kräver den andres godkännande, diskutera prioriteringar, vad var och en vill lägga pengar på och överväg att starta ett gemensamt sparande för kommande gemensamma projekt.Strunta i att det känns konstigt första gången. Ekonomiska familjeråd är som en vaccination mot konflikter.

Här kan du läsa mitt första inlägg om relationsekonomi ”Bråka inte om pengar” och här är inlägget om att köra med helt separat ekonomi.

Har du erfarenheter av att dela fifty-fifty på hushållsutgifterna? Hur gjorde ni? Vad fungerade bra? Vad fungerade sämre? 

Dela gärna med dig här eller i några av mina andra kanaler:
Facebook: Familjeekonom Bodil Hallin
Twitter: @BodilHallin
Instagram: bodilhallin