Relationsekonomi alternativ 4: Helt gemensam ekonomi

gemensam ekonomi, relationsekonomi, #bodiltipsar

Här kommer det femte och sista inlägget i miniserien om hur man kan lägga upp ekonomin för att minska eller slippa konflikter kring ekonomin. 

Passar bra för gifta som levt ihop länge
Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni lägger alla inkomster i en hög som ni använder till både hushållsutgifter, personliga utgifter och sparande.

Detta upplägg är vanligt bland gifta och sambor som har levt tillsammans länge.  Nackdelen är att upplägget kan leda till konflikter som i värsta fall kan ta sig uttryck i en dragkamp om pengarna eller till och med ren utpressning som påverkar både förhållandet och ekonomin negativt, till exempel:
”du röker och då kan jag minsann köpa nya kläder för 1 500 kronor i månaden”

Tips för att undvika konflikter

1) Prata om pengar
Med helt gemensam ekonomi är det alltså mycket viktigt att sätta av tid att prata om värderingar och prioriteringar. Här är några exempel på frågor :
– Hur stort sparande behövs för att ni ska känna er trygga?
– Hur vill ni använda pengarna? Hur stor andel kan spenderas, sparas till utgifter inom ett par år respektive investeras för framtiden?
– Vad är viktigt att lägga pengar på?
– Vad är viktigt att spara till?
– Hur stora inköp kan göras utan att den andre tillfrågas?
– Vem har huvudansvar för det praktiska kring ekonomin?
– På vilket sätt kan den andre stötta med det praktiska?
– Hur ser ni på sparande till barnen? Hur mycket och i vilken form?

2) Tänk på att sambor inte ärver varandra
och att det endast är bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk som delas lika vid en eventuell separation. Tänk igenom hur ni vill att tillgångar ska fördelas, skriv avtal så att det blir som ni vill och överväg att fördela ekonomin enligt alt. 3.

3) Ha varsin egen pott med pengar som ni kan använda utan att den andre har några som helst synpunkter på det. Med en egen pengapott får var och en större frihet vilket brukar minska risken för konflikter kring pengar.

4) Se till att båda har lika stor insyn i ekonomin, att båda har inloggningsuppgifter till gemensamma konton och kort och att båda rent praktiskt kan göra betalningar och kolla saldon. Även om en av er brukar sköta det praktiska är det viktigt att den andre har full insyn och kan ta hand om ekonomin vid behov. Delaktighet och gemensamt ansvar är viktigt. Varför inte testa att växla över ansvaret för det praktiska ett par månader?

Har du erfarenheter av att ha helt gemensam ekonomi? Hur gör ni?
Vad fungerar bra? Vad fungerar sämre? 

Kommentera och diskutera gärna här eller i några av mina andra kanaler:
Facebook: Familjeekonom Bodil Hallin
Twitter: @BodilHallin
Instagram: bodilhallin

Här är tidigare inlägg om relationsekonomi:
1) Bråka inte om pengar
2) Helt separat ekonomi
3) Dela fifty-fifty
4) Dela utgifterna i proportion