Så påverkas plånboken av budgetpropositionen

budgetpropositionen

Förra veckan var sämsta tänkbara att vara hemma med influensa och hög feber för en familjeekonom. Därför kommer här en något försenad sammanfattning av förslagen i årets budgetproposition.

Pensionärer, arbetslösa och ensamstående föräldrar som får underhållsstöd får mer pengar i plånboken. Löntagare med normal inkomst påverkas inte så mycket medan alla som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden får mindre pengar i plånboken i och med att jobbskatteavdraget trappas av.

Budgeten för nästa år beslutas av riksdagen i december. Eftersom regeringen inte har egen majoritet är det inte säkert att förslagen i budgetpropositionen går igenom.

Tillägg gjort 2015-01-07: Eftersom regeringens budget fälldes i riksdagen och det i stället är alliansens budget som kommer att gälla för 2015 kommer flera av nedanstående förslag inte att genomföras. Detta finns att läsa om i mitt blogginlägg från 2014-12-04 samt i blogginlägget ”Privatekonomiska nyheter 2015

Mer pengar i plånboken

Pensionärer får sänkt skatt
Det förhöjda grundavdraget höjs så att skatteskillnaden mellan lön och pension försvinner helt på inkomster upp till 120 000 kronor om året. På inkomster mellan 120 000 och 240 000 kronor per år sänks skatten något. Skattesänkningen blir ca 250 kronor i månaden vid pensionsinkomster på 10 000 kronor i månaden och ca 170 kronor vid pensionsinkomster på 16 700 kronor i månaden. De som enbart har garantipension får en skattesänkning på ca 130 – 170 kronor i månaden. De flesta pensionärer berörs av förslaget, 2013 var den genomsnittliga pensionen 16 200 kronor i månaden.

Underhållsstödet höjs
Underhållsstödet höjs med 300 kronor per barn och månad till 1 573 kronor. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan som inte kan komma överens om eller har råd att betala underhållsbidrag för barn. Underhållsstöd infördes 1997 och har sedan dess höjts endast en gång och då med 100 kronor i månaden.

Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs
Grundnivån höjs från 225 till 250 kronor per dag vilket innebär att grundnivån höjs från 6 750 till 7 500 kronor i månaden före skatt.

Högre ersättning från A-kassan
Högsta ersättning från A-kassan höjs till 910 kronor under de första 100 dagarna och till 760 kronor därefter. I dag är maximal ersättning 680 kronor under hela ersättningsperioden. Med det nya förslaget får alla som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden 80 procent av sin inkomst i a-kassa.
För dig som är arbetslös och normalt har en lön på 22 500 kronor i månaden innebär det att ersättningen från a-kassan ökar med 3 040 kronor i månaden före skatt. Vid en normal lön på 25 000 kronor eller mer ökar ersättningen från a-kassan med 5 040 kronor i månaden före skatt.
Förslaget väntas träda i kraft den 1 maj 2015.

Högre sjukpenning till arbetslösa
Högsta sjukpenningen till arbetslösa höjs från 486 till 543 kronor om dagen, det vill säga från 10 700 kronor till 11 950 kronor i månaden. Förslaget väntas träda i kraft den 1 maj 2015.

Högre sjukersättning och aktivitetsersättning
Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs från 64 till 64,7 procent av inkomsten. Den bortre gränsen på 2,5 år slopas.

Gratis medicin för barn under 18 år
I dag kostar receptbelagd medicin som mest 2 200 kronor per år och barn.

Höjt studiemedel
Lånedelen höjs med 1000 kronor i månaden för en heltidsstuderande, vilket innebär att högsta studiemedel för en heltidsstuderande blir ungefär 10 000 kronor i månaden under 2015. Bidragsdelen är oförändrad.

 

Mindre pengar i plånboken

Höginkomsttagare får lägre jobbskatteavdrag
Jobbskatteavdraget trappas av på inkomster över 50 000 kronor i månaden och vid inkomster över 123 300 kronor i månaden ges inget jobbskatteavdrag.
Inkomst per månad         Högre skatt per månad
50 000 kr                           0 kr
58 300 kr                           250 kr
75 000 kr                            750 kr
91 700 kr                            1 250 kr
109 300 kr                         1 750 kr
123 300 kr och däröver   2 193 kr
För pensionärer försvinner hela jobbskatteavdraget vid en något högre inkomstnivå, 141 700 kronor i månaden. Det beror på att alla som har fyllt 65 år får ett högre jobbskatteavdrag. Förslaget innebär att den högsta marginalskatten ökar från 56,86 till 59,86 %. Ungefär 350 000 personer berörs av förslaget.

Lägre gräns för när man betalar statlig skatt
Gränsen för när man ska börja betala statlig skatt kallas skiktgräns. I vanliga fall räknas den upp varje år med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter. Med det nya förslaget ska gränsen räknas upp enbart med KPI. Effekten blir att fler får betala statlig skatt och de som redan betalar statlig skatt får betala mer än om gränsen hade räknats upp på vanligt sätt. Det handlar om 140 kronor mer i månaden vid alla inkomstnivåer över den nya nedre gränsen som går vid en månadslön på 36 240 kronor för 2015. Förslaget berör 1,1 miljoner personer som i dag betalar statlig skatt samt 72 000 personer som med det nya förslaget får börja betala statlig skatt.

Avdraget för privat pensionssparande minskar
Nu är avdraget för privat pensionssparande 12 000 kronor per år (1 000 kronor i månaden).
För 2015 föreslår regeringen att avdraget begränsas till 1 800 kronor per år (150 kronor i månaden) för att helt slopas 2016. Förslaget berör drygt två miljoner personer som nästa år väntas göra avdrag för privat pensionssparande.

Läx-RUT slopas
RUT-avdraget behålls under 2015 med en förändring. Det blir inte längre möjligt att begära skattereduktion för läxläsning och annat skolarbete, vare sig för barn som går på gymnasiet eller i grundskolan. Barnpassning ger dock fortfarande rätt till RUT-avdrag. I gengäld föreslås att skolorna får 400 miljoner för att arbeta med läxhjälp. För 2016 föreslås att det maximala RUT-avdraget halveras till 25 000 per person och år. För personer som har fyllt 65 år kommer RUT-avdraget dock även i fortsättningen att vara max 50 000 kronor per person och år.

Skatten på tobak och alkohol höjs
Punktskatten på tobaksvaror och snus höjs med 6 respektive 12 procent. Ett paket cigaretter som i dag kostar 55 kronor blir 1,50 kronor dyrare. En dosa snus som i dag kostar 50 kronor blir 2,50 kronor dyrare. Skatten på öl/vin och sprit höjs med 9 respektive 1 procent, vilket innebär att en flaska vin som i dag kostar 59 kronor kommer att kosta ungefär 61 kronor. En flaska starksprit för 188 kronor blir ungefär 2 kronor dyrare.

 

Andra förslag som kan påverka plånboken

Något högre bostadstillägg men förmögenhet minskar bostadstillägget
Högsta bostadstillägg höjs från 93 till 95 procent av en maximal bostadskostnad på 5 000 kronor i månaden. Samtidigt kommer förmögenhet över 100 000 kronor för ensamstående och 200 000 kronor för sambor och makar att i något större utsträckning minska bostadstillägget eftersom ytterligare 2,5 procent av förmögenheten ska läggas till inkomsten. I dag räknas 15 procent av förmögenheten som en inkomst som minskar bostadstillägget.

Särskild löneskatt för äldre
Nu är egenavgifterna för egna företagare och arbetsgivaravgiften för personer över 65 år 10,21 %. I det nya förslaget införs en särskild löneskatt på 5,6 %. Det gäller både om man har lön eller inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det innebär att egenavgiften respektive arbetsgivaravgiften kommer att landa på 15,8 %. (För personer under 65 år är full arbetsgivaravgift 31,42 % och full egenavgift 28.97%) Förslaget har kritiserats för att det väntas leda till att färre arbetsgivare vill anställa äldre arbetskraft.

Länkar:
Sammanfattning på fem minuter.
Budgetpropositionen i sin helhet

Kommentarer

 1. Nisse skriver:

  Så de som ör förtidspensionärer får kanske 100kr mer i ersättning per månad?
  De som är i Fas 3? Får de någon höjning? För att taket höjs, betyder ju inte att ersättningen höjs för de som redan tjänar bottensummor..

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej Nisse! Ja, sjukersättningen för förtidspensionärer höjs bara marginellt från 64 % till 64,7 %. Vad gäller alla som är i Fas 3 är jag faktiskt lite osäker, men som jag ser det bör höjningen av a-kassan komma dem till godo också. De får ju aktivitetsstöd som uppgår till 65 % av summan de skulle ha fått i a-kassa, alltså som mest 680 kronor per dag i år och 760 kronor per dag 2015 om regeringens budget går igenom nästa vecka. Jag hoppas hinna kolla upp detta under morgondagen.
   Hälsningar Bodil

 2. Lehto skriver:

  Är detta:

  ”Högsta sjukpenningen till arbetslösa höjs från 486 till 543 kronor om dagen, det vill säga från 10 700 kronor till 11 950 kronor i månaden. Förslaget väntas träda i kraft den 1 maj 2015.”

  ihop med flera andra liknande saker du skriver om ovan, fortfarande aktuellt iom att sossarna inte fick igenom sin budget?

  Är det inte längre aktuellt kanske du bör ändra uppgifterna ovan?!

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej!

   Nej, det är inte aktuellt längre. I och med att regeringens budget föll och att det nu blir alliansens budget som gäller för 2015 kommer många av regeringens förslag inte att genomföras, i alla fall inte nu från och med årsskiftet. Regeringen har ju en möjlighet att få igenom vissa förslag (till exempel höjd sjukpenning, höjt underhållsstöd och höjd A-kassa) i vårbudgeten senare under 2015, men det återstår att se.

   Förslagen i alliansens budget har jag skrivit om här och en sammanfattning av privatekonomiska nyheter hittar du här. Men som du ser har jag missat att uppdatera detta inlägg. Tack för påpekandet, jag åtgärdar med en gång.

   Bästa hälsningar!
   Bodil

 3. Undrande skriver:

  Sjukersättingen beskattas högst liksom sjukpenning och arbetslöshetsersättning, det handlar om flera tusen kronor om året för sjuka låginkomsttagare, som t ex har ca: 10000-12000 innan skatt., jämfört med samma inkomst för en som jobbar. Kommer detta ändras?
  Med vänlig hälsning

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej,

   Du har helt rätt i att sjukersättning beskattas hårdare än vanlig lön och att det handlar om många tusenlappar per år men det finns inga förslag i vårbudgeten som ändrar detta. Det är troligt att en del skatteförslag som fanns med i regeringens nerröstade budget återkommer senare i år, till exempel sänkt skatt på pensionsinkomster och lägre jobbskatteavdrag för höginkomsttagare. Däremot har regeringen hittills inte talat om att sänka skatten på sjukersättning, sjukpenning och a-kassa.

   Hälsningar Bodil