Så påverkas privatekonomin 2015 av Alliansens budget

privatekonomi, budget, alliansen, regeringen,

I går röstades Alliansens budget igenom i riksdagen. Med den nya budgeten blir det inte så stora förändringar i privatekonomin nästa år jämfört med i år. Trots regeringskris och extra val finns det goda förutsättningar att 2015 blir ett lugnt och relativt gott privatekonomiskt år för de flesta. Mycket tack vare tidigare års stora reallöneökningar, låg inflation, låga bolåneräntor och att arbetslösheten i vart fall inte väntas stiga. Men pensionärer, arbetslösa och ensamstående föräldrar med underhållsstöd går miste om de inkomstförstärkningar som föreslogs i regeringens budget.  

SÅ FÖRÄNDRAS PRIVATEKONOMIN 2015 JÄMFÖRT MED I ÅR

Ramarna för 2015 års budget beslutades i går. Den kommande veckan fattas beslut om detaljerna, så under förutsättning att alla detaljförslag i Alliansens budget genomförs så är detta de viktigaste förändringarna för privatekonomin nästa år:

– Skatteavdraget på privat pensionssparande sänks. Skatteavdraget sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Det är alltså dags att spara till pensionen på andra sätt, viket jag har skrivit om i inlägget ”Välj ny väg för privat pensionssparande”.

Studiemedlen höjs med 1000 kronor i månaden. Höjningen sker på lånedelen medan bidragsdelen är oförändrad. Åldersavskrivningen på studielån slopas också. I dag skrivs studielån av antingen vid 65 eller 68 år beroende på lånetyp.

Fordonsskatten på lätta fordon höjs. Det kan betyda en skattehöjning på 100 – 800 kronor men alliansens budget innehåller inga detaljer.

– Skatten på tobak och snus höjs med 6 respektive 12 procent. Ett paket cigaretter blir cirka 1,50 kronor dyrare och en dosa snus blir cirka 2,50 kronor dyrare.

– Skatten på öl och vin höjs med 9 procent och skatten på sprit höjs med 1 procent. Det innebär ett par kronors prishöjning både på en flaska sprit och på en flaska vin.

 

DESSA FÖRSLAG GENOMFÖRS INTE

Regeringens budgetproposition innehöll en rad förslag som skulle ha påverkat privatekonomin 2015. Här är en sammanfattning av förslag som inte kommer att genomföras.

– Sänkt skatt på pensioner. Sänkningen hade berört pensioner upp till 20 000 kronor i månaden. De som enbart har garantipension hade fått en skattesänkning på 130 – 170 kronor i månaden. Vid en pension på 10 000 kronor i månaden hade skattesänkningen uppgått till 250 kronor i månaden.

– Höjd a-kassa. Enligt regeringens förslag skulle högsta ersättning från a-kassan höjts till
910 kronor under de första 100 dagarna och till 760 kronor därefter. Med det förslaget skulle alla som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden få 80 procent av sin inkomst i a-kassa. Detta förslag kommer nu inte att genomföras.

– Höjd sjukersättning och aktivitetsersättning. Regeringen hade föreslagit att sjuk- och aktivitetsersättningen skulle höjas från 64 till 64,7 procent av inkomsten och att den bortre gränsen på 2,5 år slopas. Dessutom föreslogs att sjukpenningen till arbetslösa skulle höjas från 486 till 543 kronor om dagen. Dessa höjningar blir inte av.

– Avtrappat jobbskatteavdrag på inkomster över 50 000 i månaden. Enligt regeringens förslag skulle de med en lön runt 60 000 kronor få en skattehöjning på cirka 250 kronor i månaden och de med en månadslön runt 100 000 kronor skulle få en skattehöjning på cirka 1500 kronor. Detta förslag kommer nu inte att genomföras.

– Lägre gräns för när man betalar statlig skatt. Regeringen förslag hade inneburit att fler skulle få betala statlig skatt och att alla med inkomster över cirka 36 000 i månaden hade fått höjd statlig skatt med cirka 140 kronor i månaden. Detta förslag kommer inte att genomföras.

– Särskild löneskatt för personer över 65 år. Enligt regeringens förslag skulle det införas en särskild löneskatt som skulle innebära att arbetsgivaravgiften och egenavgifterna för egna företagare skulle höjas med 5,6 procentenheter.  Denna skattehöjning blir inte av.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank

 

Kommentarer

 1. Elisabeth Henriksson skriver:

  Min sjukersättning gick upp med 31 kr
  Skatten höjdes med 149 kr
  Summa minus 118 kr/månad, mycket för en sjukling med dyra vårdkostnader och mediciner.

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej,

   I år är det 39 % av befolkningen som får skattehöjningar på grund av höjda kommunal- och landstingsskatter. Jag såg att några kommuner höjde kommunalskatten rejält med cirka 1 procentenhet och att även landstingsskatten höjdes i dessa kommuner. Då blir effekten stor. 118 kr/månaden blir lite drygt 1400 kr om året – helt klart mycket pengar. I regeringens budget (som föll) fanns ett förslag på att höja sjuk- och aktivitetsersättningen från 64 till 64,7 procent av inkomsten och att slopa den bortre gränsen på 2,5 år. Jag skulle tro att regeringen återkommer med detta eller andra förslag kring sjukersättningen senare under mandatperioden, möjligtvis redan nu i april när vårpropositionen presenteras.

   Bästa hälsningar,
   Bodil