Så påverkas privatekonomin av vårbudgeten

närbild på vitsippa med hus i bakgrunden

Höjt underhållsstöd och höjd a-kassa är de stora privatekonomiska nyheterna under 2015. Att underhållsstödet höjs är på tiden. Det är nämligen mer än 40 år sedan det reella värdet på underhållsstödet var så lågt som dagens 1273 kronor i månaden. Förslagen för 2015 gynnar i första hand låginkomsttagare.

De förslag som hittills har presenterats för 2016 har en spretigare profil med höjd diesel- och bensinskatt, höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring, sänkt rotavdrag, sänkt tak för rutavdraget och fria glasögon och läkemedel till barn. Det är inte otänkbart att regeringen senare i år återkommer med fler förslag från den nedröstade höstbudgeten; sänkt skatt för pensionärer, lägre jobbskatteavdrag för höginkomsttagare och att fler får betala statlig skatt.


FÖRSLAG SOM FÖRESLÅS TRÄDA I KRAFT UNDER 2015

Höjt underhållsstöd
Underhållsstödet höjs med 300 kronor per barn och månad till 1573 kronor i månaden. Höjningen väntas träda i kraft 1 september 2015.
Underhållsstöd betalas ut från Försäkringskassan till ensamstående föräldrar som inte har råd med eller inte kan komma överens om underhållsbidrag för gemensamma barn. Underhållsstödet infördes 1997 och har sedan dess bara höjts en gång och då med 100 kronor i månaden.
Läs mer om höjt underhållsstöd på regeringens hemsida och i mitt blogginlägg om underhållsstöd

Höjd A-kassa
Högsta dagersättning under de 100 första dagarna höjs från 680 till 910 kronor, det vill säga från 14 960 till 20 000 kronor i månaden. Dagersättningen efter 100 dagars arbetslöshet höjs från 680 till 760 kronor, det vill säga från 14 960 till 16 720 kronor i månaden. Höjningen omfattar även arbetslösa med sjukpenning. Grundersättningen höjs från 320 till 365 kronor per dag, det vill säga 7 040 till 8 030 kronor i månaden.

Med det nya förslaget får alla som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden 80 procent av sin inkomst i A-kassa de 100 första dagarna. Gäller från 7 september 2015.
Läs mer om höjd A-kassa

Så höjs a-kassan under de hundra första dagarna:
Lön 25 000 kr/mån eller däröver          + 3 170 kr/mån efter skatt
Lön 23 000 kr/mån                                   + 2 170 kr/mån efter skatt
Lön 20 000 kr/mån                                   + 680 kr/mån efter skatt
För alla som har grundersättning           + 500 kr/mån efter skatt

RUT-avdrag för läxhjälp slopas
Läxhjälp ska inte ge rätt till RUT-avdrag. Det gäller både gymnasieelever och yngre.
Gäller från 1 augusti 2015. Läs mer om RUT-avdrag för läxhjälp

Höjt bostadstillägg till pensionärer
Högsta bostadstillägg höjs från 93 till 95 procent av en maximal bostadskostnad på 5 000 kronor i månaden. Det ger i genomsnitt 90 kronor mer i månaden för de ca 250 000 pensionärer som har bostadstillägg. Förslaget väntas träda i kraft 1 september 2015.
Läs mer om höjt bostadstillägg

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs från 64 till 64,7 procent av inkomsten. Det ger runt 100 kronor mer i månaden efter skatt för den som har en antagandeinkomst på 25 000 kronor i månaden. Förslaget väntas träda i kraft 1 oktober 2015.
Läs mer om höjd sjukersättning.

 

FÖRSLAG SOM VÄNTAS TRÄDA I KRAFT 1 JANUARI 2016

Kostnadsfria glasögon och läkemedel till alla barn
Barn i åldern 8 – 19 år ska få kostnadsfria glasögon. Barn 0-7 år har redan i dag fria glasögon via landstingen. Läkemedel blir kostnadsfria för barn upp till 18 år, det gäller även barn som söker asyl eller är i Sverige utan uppehållstillstånd.
Läs mer om kostnadsfria glasögon och kostnadsfria läkemedel

Bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas
Enligt nuvarande regler kan sjukpenning utbetalas under maximalt 914 dagar eller 2,5 år.
Läs mer om sjukförsäkring

Höjd diesel- och bensinskatt
Bensin- och dieselskatten höjs med 55 respektive 60 öre litern.  Kör du 1 500 mil om året i en bil som förbrukar 0,6 liter per mil ökar drivmedelskostnaden med 500 kronor om året. Du som bor på landet, i mindre städer eller inte kan utnyttja kollektivtrafik påverkas givetvis mest.
Läs mer om
skatt på drivmedel

Skatten på ISK och kapitalförsäkring höjs
Skatten höjs något. Dessutom föreslås en ny lägsta gräns som innebär att skatten aldrig ska vara lägre än 0,375 % av kapitalbehållningen.
Nu beräknas skatten enligt formeln:       Statslåneräntan per den siste november x 30 %
Enligt förslaget blir formeln:                     Statslåneräntan per den siste november + 0,75 x 30 %

I år är skatten 0,27 % på kapitalbehållningen, alltså 270 kr om kapitalet på kontot är 100 000 kr.
Hur stor skatten blir nästa år vet vi först i slutet av 2015 men hade det nya förslaget genomförts redan i år skulle skatten ha legat på 0,495 %, alltså 495 kr om kapitalet på kontot är 100 000 kr.

Skatten höjs alltså, men det handlar inte om så stora belopp i kronor. Trots skattehöjningen är ISK och Kapitalförsäkring även i fortsättningen bra sparformer med låg beskattning.
Läs mer om skatt på sparande

Taket för RUT-avdrag sänks från 50 000 kr 25 000 kronor
Taket sänks för alla som inte fyllt 65 år. Matlagning, läxläsning på gymnasiet och mer avancerat städarbete (t ex rengöring av inomhuspool) får inte längre omfattas av RUT-avdrag. Även i fortsättningen kommer halva arbetskostnaden att få dras av.

Förslaget kan tyckas vara en stor sänkning men fortfarande kan ett singelhushåll köpa RUT-tjänster för 4 200 kronor i månaden med fullt RUT-avdrag. Ett hushåll med två vuxna kan köpa RUT-tjänster för 8 400 kronor i månaden med fullt RUT-avdrag.
Läs mer om ändrade regler för RUT

Sänkt ROT-avdrag
ROT-avdraget sänks från 50 till 30 % av arbetskostnaden.
Maximalt avdrag på 50 000 kronor per person och år behålls.

Förslaget innebär att en renovering/ombyggnad med arbetskostnader på 10 000 kronor blir
2 000 kronor dyrare. Ett jobb för 50 000 kronor blir 10 000 kronor dyrare.
Läs mer om ändrade regler för ROT

 

FÖRSLAG SOM PÅVERKAR BOSTÄDER OCH JOBB

Höjd arbetsgivaravgift för unga som kan minska ungas chanser att få jobb
1 augusti 2015 höjs avgiften från 15,49 till 25,46 procent.
1 januari 2016 höjs avgiften till 31,42 procent. I och med det har nedsättningen slopats helt och det blir inte längre billigare för företagen att anställa personer under 26 år.
Läs mer om arbetsgivaravgiften för unga

90-dagars garanti för unga som kan öka ungas chanser att få jobb
Det införs en garanti för att arbetslösa unga mellan 18 och 24 inom 90 dagar ska få jobb, utbildning eller praktik. Traineejobb införs med 50 procents anställning och 50 procents utbildning. Lönesubvention ges med 85 procent av lönen inom välfärdssektorn och med 50 procent av lönen inom övriga bristyrken upp till ett tak på en månadslön på 10 000 kronor för ett halvtidsjobb. Utbildningskontrakt införs för att arbetslösa unga upp till 24 år ska kunna fullfölja sina gymnasiestudier. Under 2015 handlar det om 3000 nya utbildningskontrakt.
Gäller från 1 augusti 2015.
Läs mer om 90-dagarsgarantin

Paket för ökat byggande
Totalt avsätts 6,7 miljarder kronor, varav 3,2 miljarder som stöd till nya, billiga bostäder och 3,5 miljarder kronor som stöd till kommunerna för stimulera bostadsbyggande, effektivisera handläggningen och energieffektivisera miljonprogrammet.
Stödet till nya bostäder ges till byggande från och med mars 2015.
Läs mer om paket för ökat byggande

LÄNKAR
Regeringens samlingssida Aktuellt om budgeten

/Bodil Hallin

Kommentarer

 1. Karl-Erik skriver:

  ” Ett jobb för 50 000 kronor blir 15 000 kronor dyrare.”

  Hur är detta möjligt! Är jag eller Du dålig i matte?

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej Karl-Erik,
   Jag vill tro att både du och jag har A i matte, men denna gång fick jag F i ordning och uppförande eftersom jag hade slarvat med korrekturläsningen. Varmt tack för påpekandet, jag har nu lagt in rätt summa.
   Bästa hälsningar,
   Bodil

 2. Gudrun Norell skriver:

  Jag har varit hemma med mina tre barn, inte sjukskriven, inte utnyttjat barnomsorg som kostar samhället mycket pengar, inga vabdagar. Bara varit hemma. Min pension är såååå låg och inget förändras. Inte värd något ur samhällets perspektiv och grumliga ögon.

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej Gudrun,
   Dagens pensionssystem bygger på hela livets intjänande pensionsrätter som i sin tur baseras på inkomsten. Man får visserligen pensionsrätt för fyra år per barn. Pensionsrätten för barnaåren kan beräknas på tre olika sätt, har man låg inkomst sedan tidigare är exempelvis 75 % av den svenska genomsnittsinkomsten det mest fördelaktiga alternativet, men det ger ju förstås mindre än en heltidslön. Och all tid som man inte har någon inkomst eller lönearbetar deltid innebär lägre pension än om man hade lönearbetat heltid. Så precis som du säger, man får inga pensionsrätter för oavlönat arbete, vare sig det är på hemmaplan eller i en ideell förening.
   Bästa hälsningar,
   Bodil

 3. Eric Hedqvist skriver:

  Vilken utmärkt sammanfattning! Om privatekonomi. Men med vilket stort allmänintresse. Klargörande.

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej Eric,
   Roligt att du tycker att artikeln tillför nytta. Och tack för att du tar dig tid att tala om det.
   Bästa hälsningar,
   Bodil

 4. Anonym skriver:

  Vad händer med oss som har sjukersättning på livstid.. Hur påverkas våran ekonomi.
  Får vi högre bostadstilläg? Iså fall jur mycket?
  Blir vår skatt reduserad? Iså fall hur mycket?
  Eller blir vi bara bortglömda

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej,
   Det blir en liten höjning av sjukersättningen, från 64 till 64,7% av inkomsten. Vid en så kallad ”antagandeinkomst” på 25 000 kronor rör det sig om ca 100 kronor mer per månad efter skatt. Höjningen görs från 1 oktober 2015. Däremot blir det ingen höjning av bostadstillägget, det är bara ålderspensionärer som får en höjning. Och eftersom bostadstillägget beräknas på inkomsten finns det risk för att höjningen av sjukersättningen äts upp av ett lägre bostadstillägg. I regeringens vårbudget fanns det inte några förslag på skattesänkningar på pensioner men det är ganska troligt att regeringen återkommer med sådana senare i höst. Så som det ser ut nu blir det tyvärr inga inkomstförstärkningar till dig och alla andra som har varaktig sjukersättning.
   Hälsningar Bodil

 5. Johnny skriver:

  Hej!

  Vilket datum är det budgeten skall röstas igenom och när börjar den sedan gälla ifrån?

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Hej, den 16 juni fattar riksdagen beslut om budgeten. De flesta förslag som påverkar privatekonomin 2015 är föreslagna att träda i kraft i september 2015, bortsett från höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen som föreslås träda i kraft 1 oktober 2015. Dessutom har ju regeringen redan kommit med förslag som väntas träda i kraft först 2016. Vilka det är ser du i blogginlägget och det kommer med all säkerhet fler förslag under året.
   Hälsningar Bodil

 6. Sjuk skriver:

  Tycker det är fruktansvärt att vi som är sjukskrivna på ”livstid” inte betyder någonting….. Vi är väl oxå människor? Man har liksom INTE valt sin sjukdom/tillstånd.

  • Bodil Hallin Bodil Hallin skriver:

   Alla är lika betydelsefulla, det är min fasta övertygelse. Men den som har sjukersättning, arbetslöshetsersättning eller pension har helt klart halkat efter ekonomiskt de senaste tio åren, vilket är olyckligt. Visserligen kommer sjukersättning att höjas i oktober, men det är bara en marginell höjning (från 64 till 64,7 % av inkomsten) som är långt ifrån tillräcklig för att kompensera för tidigare tapp gentemot löneinkomster. Och som du säger: man väljer ju inte att leva med sjukersättning i stället för lön.

 7. Lena Niemi Isacsson skriver:

  Det kom ett brev om att sjukersättningen skulle höjas, halleluja, 122 kronor för min del.. Idag kom besked om hur mycket det egentligen blir i höjning.. Bostadstillägget sjönk och skatten blev högre.. Jag får HELA 10 kronor mer per månad, det räcker inte ens till en mjölk, den kostar 12 här på ICA:.
  Stefan Löfven , ska jag ska göra en överföring på 10 kr i månaden till ditt konto ? Vad fan tror du jag blir hjälpt av 10 kr ?? Ringde FK idag och de hade haft en massa samtal om just detta, en del hade tom fått 20 kr mindre per månad.. DEt är ju för helvete löjligt detta, ville du ha en guldstjärna för denna prestation ? Av mig får du enbart en spark i arselet.. Flyktingar de har du råd att spendera pengar på men inte oss som bor o är födda här eller har betalt skatt hela vårt liv…SKÄMMES på dig !!!