Så undviker du en betalningsanmärkning

Att få en betalningsanmärkning kan ge enorma konsekvenser för dig i din vardag. En betalningsanmärkning kan i värsta fall leda till nekade hyreskontrakt, nekade jobb, uteblivna lån eller sämre villkor för olika avtal.  Dessutom kan det bli väldigt dyrt eftersom det ofta läggs på olika avgifter under tiden. Upp till 1520 kronor dyrare kan det bli, förutom dröjsmålsräntan.

Det vanligaste är att betalningsanmärkning uppstår i samband med en obetald räkning som har hamnat hos Kronofogden. Men det finns flera anledningar till det. Här kan du läsa om vad en betalningsanmärkning innebär för dig som privatperson. Företag har något annorlunda regler.

Det viktigaste du behöver göra för att undvika betalningsanmärkningar:

  • Betala din räkning i tid
  • Kontakta företaget om du inte kan betala
  • Svara på Kronofogdens brev

Varför får jag en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning kan du få av olika anledningar. Den vanligaste anledningen är att Kronofogden har fått in en anmälan om en obetald räkning från ett företag och att de därefter beslutat att du är betalningsskyldig. Detta kallas för att Kronofogden har gett ett utslag. Ett utslag kan bara meddelas om du inte har motsatt dig den räkningen som säljaren har anmält till Kronofogden. Utslaget är offentligt och kreditupplysningsföretagen registrerar detta som en betalningsanmärkning.

Hur kan jag undvika att få en betalningsanmärkning?

Det enklaste och bästa sättet är att du betalar dina räkningar i tid. Har du missat att betala en räkning, kontakta genast företaget. Om du fått brev från ett inkassobolag som har tagit över räkningen kontakta dem istället. Berätta att du har missat att betala räkningen och kom överens om när du ska betala.

Om du kommit överrens med företaget om när och hur du ska betala tillbaka kommer du inte få en betalningsanmärkning!

Vad gör jag om räkningen har hamnat hos Kronofogden?

Har räkningen gått vidare till Kronofogden kommer du få ett brev om ett betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande betyder att Kronofogden meddelar dig att de har fått in en anmälan om en obetald räkning från ett företag. Det innebär inte att du har fått en betalningsanmärkning än. Kronofogden ger dig nu möjlighet att betala räkningen eller om du tycker att räkningen är felaktig och inte stämmer, bestrida räkningen till Kronofogden. Många missar denna möjlighet. En del tycker att det är otroligt jobbigt att få post från Kronofogden och struntar i att öppna posten från Kronofogden. Gör inte det! Det här är din chans att undvika betalningsanmärkningen!

När du får betalningsföreläggandet:

  • Skriv under delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Kronofogden. Att du skriver under delgivningskvittot betyder inte att du godkänner kravet. Om du inte skriver under kan Kronofogden behöva söka upp dig personligen för att få föreläggandet underskrivet. De flesta känner nog att de gärna slipper ett sådant personligt besök.

 

  • Ta ställning till om räkningen är riktigt. Efter du har skrivit på delgivningskvittot har du en viss tid på dig att antingen betala räkningen eller om du tycker att räkningen är fel kan du bestrida det. Den här tiden kallas förklaringstid och i brevet du fått står hur lång den är.

 

  • Betala – Om räkningen är rätt. För att undvika en betalningsanmärkning ska du betala det som står i räkningen direkt till företaget. Det är inte Kronofogden som ska ha betalt. Kom ihåg att du även ska betala ränta och kostnader. Kontakta gärna företaget för att få den rätta summan. När betalningen kommit fram ska företaget meddela Kronofogden om detta och ta tillbaka sin anmälan. För din egen skull ska du också skriftligen meddela Kronofogden inom förklaringstiden att du har betalat det som säljaren krävde.

 

  • Du kan också kontakta företaget och undersöka om ni kan komma överens om hur du ska betala. Du måste då be företaget att ta tillbaka sin ansökan inom förklaringstiden, annars kommer Kronofogden att meddela ett utslag.

Vad ska jag göra om räkningen är fel eller om jag har fått en bluffaktura?

Om du tycker att räkningen är fel ska du genast meddela det till Kronofogden. Det kallas att du bestrider. Skriv ett brev där du beskriver vad som är fel med räkningen och varför. Glöm inte att skriva ditt namn, ditt personnummer och målnumret som står i föreläggandet. Skicka brevet till Kronofogden så att de har det inom förklaringstiden.

Hur påverkar en betalningsanmärkning mig?

Om du har en betalningsanmärkning kan det få stora konsekvenser för dig i din vardag. Förutom att bli nekad jobb och inte kunna teckna vissa avtal är det mycket möjligt att du kan få sämre villkor än andra. Företag och myndigheter kan begära en kreditupplysning på dig innan de ingår ett avtal med dig. I många fall är de faktiskt skyldiga att göra det! Anledningen är att de ska kunna bedöma sannolikheten eller risken för att du inte ska kunna betala. En betalningsanmärkning visar att du inte skött dina betalningar. Det kan betyda att ett företag väljer att inte bevilja dig tillgång till deras tjänster eller väljer att ta extra betalt av dig eftersom de tar en större risk genom att göra affärer med dig.

Hur länge har jag en betalningsanmärkning?

Den generella regeln är att en privatpersons betalningsanmärkningar ska tas bort senast tre år efter den dag då anmärkningen kom till. Men det kan vara mer eller mindre beroende på vad som har hänt. Har du t.ex. fått skuldsanering så kommer anmärkningen att vara kvar tills den är genomförd, normalt fem år.

/Sharon