Skattetips inför årsskiftet

Bara 22 dagar kvar till 2012. Ska du göra något som sänker skatten måste det vara klart före årsskiftet. Så passa på nu innan julstöket drar igång på allvar. Skatteverkets kalkyl hjälper dig med skatteberäkningarna.

Kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster
Har du hyrt ut din bostad, sålt din bostad med vinst, ränteinkomster eller andra inkomster av kapital i år? Fundera på om du vill sälja fonder eller aktier som gått med förlust. Då kan du kvitta bort vinsterna och minska din skatt. Vinstuppskov från en tidigare bostadsförsäljning kan du också kvitta mot förluster. Det minsta uppskovsbeloppet som kan tas fram är 20 000 kronor.

Vill du pensionsspara privat mer i år?
Då ska premien vara inbetald före årsskiftet. Du får avdrag för privat pensionssparande upp till 12 000 kronor per år men du får betala inkomstskatt när pensionspengarna betalas ut. Tjänar du under brytpunkten för statlig skatt, 32 050 kronor per månad under 2011, är det troligtvis inte så förmånligt att binda pengar i ett privat pensionssparande.

 Fördela om låneräntor
Är ni två som står på bolån eller andra lån väljer ni själva hur ni vill fördela ränteutgifterna. Om någon av er har underskott av kapital (till exempel låneräntor) på mer än 100 000 kronor kan ni tjäna en del på att omfördela låneräntor till den andre. På underskott av kapital upp till 100 000 kronor får du nämligen en skattereduktion på 30 procent. På underskott över 100 000 är skattereduktionen bara 21 procent. Kontakta banken före årsskiftet så kommer ändringen med på kontrolluppgiften.

Ansök om skattejämkning för nästa år
Har du stora ränteutgifter eller resor till och från arbetet kan arbetsgivaren dra mindre skatt varje månad. På Skatteverkets hemsida finns mer information och hjälptabeller. Tänk på att inte skattejämka så hårt att du får oväntad restskatt.

Investeringssparkontot
Nästa år införs en ny sparform, investeringssparkontot. Där kan du spara i fonder och aktier utan att behöva deklarera eller betala vinstskatt för varje enskild transaktion. Beskattningen sker i stället efter en schablon. Vill du sälja av fondsparande och placera behållningen på investeringssparkontot är det bra att sälja fonderna före årsskiftet. Nästa år införs en ny skatt på fondsparande, där skatten beräknas på fondens värde per den 1 januari. Är värdet på fonden 100 000 kronor blir den nya fondskatten 120 kronor per år.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank