Skuldsanering – Del 2: Enklare och snabbare väg till skuldfrihet

skuldsanering1

Den nya skuldsaneringslagen som började gälla 1 november ska underlätta för svårt skuldsatta att både ansöka och klara av en skuldsanering. Detta innebär inte att synen på vem som anses ha rätt till skuldsanering har ändrats eller att kriterierna har lättats. Att få möjligheten att sanera sina skulder är inget som erbjuds lättvindigt. Kriterierna är noga formulerade och syftet är att ge människor som aldrig skulle klara av att komma ur sin skuldsättning en chans att åter bli en del av samhället. Att söka skuldsanering har hittills varit en krånglig process, något som försvårar för dem som oftast redan har det tufft att kunna utnyttja denna möjlighet. Därför har en rad ändringar införts. Här listar jag de viktigaste förändringarna i den nya lagen.

Det blir enklare att ansöka om en vanlig skuldsanering.

Med de nya reglerna måste du inte skriva in alla detaljer om dina skulder.  Det räcker att skriva upp de skulder man känner till, uppskatta hur stora dom är och tala om vem du är skyldig dessa pengar. Tidigare skulle man för varje skuld kunna berätta hur mycket som var kapitalskuld, vad summan av räntan var och summan av avgifter. För varje skuld. En klar förenkling.

Det blir möjligt att ansöka om skuldsanering via en e-tjänst.

Istället för att krångla med pappersblanketter ska det bli möjligt att ansöka via en e-tjänst på Kronofogdens webbplats.

Ej bosatt i Sverige

Även du som inte längre bor i Sverige kan söka om skuldsanering för skulder du har här. Du ska fortfarande ha dina huvudsakliga intressen här, vilket t.ex. kan vara en anställning i landet, arbetar här eller har dina skulder här.

Det går snabbare att komma igång med skuldsaneringen

Så snart Kronofogden har tagit beslut om att inleda skuldsanering får du börja betala av på din betalningsplan. Tanken är att din skuldsanering ska komma igång så fort som möjligt. Skulle det senare visa sig att Kronofogden inte beviljar dig skuldsanering i sitt beslut, får du så klart dra av det du har betalat från de skulder du har. Så det blir inte förgäves.

Du ska betala i fem år

Redan idag är det vanliga att man betalar av på sina skulder under fem år. De nya reglerna ger Kronofogden möjlighet att korta ner den tiden om det finns goda skäl. Goda skäl kan vara t.ex. hög ålder eller sjukdom. Detta bedöms från fall till fall, så det är inget du ska räkna med, men något man ska ha i åtanke.

Kronofogden förmedlar betalningarna

Ytterligare en nyhet som kan underlätta enormt är att Kronofogden förmedlar pengarna till de du har skulder till. Det är ganska vanligt att det finns många skulder till olika kreditgivare, banker och företag.  50-100 skulder är ingen ovanlighet. Att som enskild sitta varje månad och ha koll på exakt vem som skulle ha vad kan bli övermäktigt. Istället så ska du nu kunna betala en månadssumma till Kronofogden som de sedan fördelar en gång om året till alla som ska ha betalt.

Två betalningsfria månader

Juni och december kommer bli betalningsfria månader. Då behöver du inte betala något alls. Det är fasta månader och gäller redan från det att Kronofogden har beviljat att inleda en skuldsanering.  Syftet med de betalningsfria månaderna är att kunna ge dig möjlighet att klara av oförutsedda händelser som skulle kunna vara ett tandläkarbesök, nya glasögon eller nya vinterkläder till barnen. Det blir ett tillfälligt andhål från att leva på absolut minimum.

En ny chans

Har du en gång har blivit beviljad skuldsanering men av någon anledning inte klarat av att genomföra den? Eller har du en gång fått skuldsanering som du genomförde, men är nu ännu en gång så pass skuldsatt att du inte kommer att kunna betala av dina skulder inom överskådlig tid? Finns det särskilda skäl till din situation så är möjligheten större för dig att bli beviljad skuldsanering igen.  Tidigare har det i princip varit omöjligt.

Ansök

Du som tror att du uppfyller kriterierna kan ansöka om skuldsanering  på Kronofogdens webbplats, kontakta dem direkt på 0771-73 73 00 eller vända dig till din kommunala budget- och skuldrådgivare som kan stötta dig i processen.

Vill du läsa mer om skuldsanering? Läs då mitt förra inlägg som berättar om vilka villkor du behöver uppfylla för att kunna bli beviljad skuldsanering här.

I nästa del ska jag berätta om vad den nya skuldsaneringslagen för företagare innebär för dig som driver ett företag idag och eller som har skulder från tidigare verksamhet.

/Sharon