Skuldsanering – Del 3:  Nystart för företagare

hantverkareFrån och med 1 november 2016 gäller lagen om skuldsanering för företagare. Syftet med en egen skuldsaneringslag för företagare är att fler ska våga starta företag och ge möjlighet för det fall att det inte fungerar att snabbt kunna komma på fötter och kanske starta ett nytt företag.

Vad är du för näringsidkare?

Enskild – Som enskild näringsidkare är du och företaget samma sak. Det innebär att Kronofogden kan göra utmätning hos dig både för dina privata skulder och  för de som beror på verksamheten.

Bolag – Om en verksamhet drivs i bolagsform (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag) är bolaget ansvarigt för att betala skulderna.

Bolagsmän i ett handelsbolag är personligt betalningsansvariga. I ett kommanditbolag är man personligt betalningsansvarig helt eller delvis. Fordringsägaren, dvs den du har skuld till, bestämmer om de vill kräva betalning enbart mot bolaget, enbart mot bolagsmännen eller både mot bolaget och bolagsmännen.

Om det i domen eller utslaget är bestämt att det är bolaget som ska betala är det bara bolagets egendom som kan utmätas.

Oavsett vilken sort näringsidkare du är eller har varit, är det viktigt att förstå att det är din personliga ekonomi som saneras, aldrig företagets.

Vem kan ansöka om skuldsanering för företagare?

Du kan få skuldsanering för företagare om du är, eller har varit, involverad i näringsverksamhet. Det betyder att du antingen

 • Själv driver en enskild näringsverksamhet eller företräder en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag
 • Själv drivit en enskild näringsverksamhet tidigare eller tidigare företrätt en juridisk person.

Även närstående till de här två grupperna kan få skuldsanering för företagare. Till närstående räknas make, maka, sambo, förälder, syskon eller barn och makes, makas eller sambos barn.

Kriterier

Precis som den vanliga skuldsaneringen ska vissa kriterier vara uppfyllda för att kunna få skuldsanering:

 • Du som har ett företag i dag: Företaget ska gå bra och dina skulder ska inte komma från den här verksamheten.
 • Du som tidigare har haft ett företag: 70 procent av dina personliga skulder ska ha kommit från den verksamheten.
 • Du som är närstående till någon som är – eller har varit – involverad i näringsverksamhet: 70 procent av dina skulder ska komma från företagarens tidigare verksamhet.

 

Dessutom måste du uppfylla alla dessa villkor:

 • Du ska inte kunna betala dina skulder på många år. Det kallas att du är kvalificerat insolvent. Kronofogden kommer bedöma din betalningsförmåga även om de framtida inkomstförhållandena är oklara. De tittar till exempel på dina meriter, hur löneläget i din bransch ser ut och hur du själv bedömer dina framtida inkomster.
 • En skuldsanering ska vara rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Kronofogden gör ungefär samma bedömning som förvanlig skuldsaneringen de bedömer också om en skuldsanering skulle öka dina chanser driva ett företag på nytt.
 • Företaget ska bedrivas – eller ha bedrivits – på ett seriöst sätt.
 • Du behöver ha dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor här, arbetar här eller har dina skulder här.
 • Du får inte ha ett näringsförbud i dag.
 • Du behöver kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet var tredje månad. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300. Vilket betyder att du måste kunna betala minst 6 329 kr var tredje månad. Prisbasbeloppet ändras varje år.

 

Skillnaden mot en vanlig skuldsanering

Hur du går tillväga och hur processen ser ut är inte särskilt annorlunda jämfört med vanlig skuldsanering, det som skiljer sig är framförallt kraven som ställs på dig som ansöker. Det finns några viktiga skillnader

Kortare betalningsplan men inga betalningsfria månader

 • Tre år -Betalningsplanen för företagare är tre år jämfört med fem år för en vanlig skuldsanering.
 • Inga betalningsfria månader – Du som har skuldsanering för företagare kan inte få en kortare betalningsplan eller betalningsfria månader.
 • Du måste kunna betala ett minimum belopp – Det går inte heller att få en skuldsanering för företagare utan en betalningsplan.

Kronofogden förmedlar betalningarna

Du som har fått ett beslut om inledande eller har en skuldsanering ska betala ett belopp till Kronofogden, i normalfallet, en gång per kvartal, som myndigheten sedan fördelar till de som du har skuld till en gång om året.

Om du inte uppfyller kraven för skuldsanering för företagare

Om du inte uppfyller kriterierna för företagare kanske du kan få en vanlig skuldsanering. Du väljer själv vad som passar dig bäst.

För att du ska få en bra uppfattning om vad skuldsanering innebär, rekommenderar jag dig som funderar på att söka skuldsanering att du också läser mina tidigare inlägg, Skuldsanering del 1 och Skuldsanering del 2.

Du som tror att du uppfyller kriterierna kan ansöka om skuldsanering  på Kronofogdens webbplats, kontakta dem direkt på 0771-73 73 00 eller vända dig till din kommunala budget- och skuldrådgivare som kan stötta dig i processen.

Lycka till med din ansökan!

/Sharon