Hur påverkar höstbudgeten 2017 dig?

höstlöv

Regeringen har ett stort fokus på klimat, migration och säkerhet. Den största satsningen går till kommuner och landsting som får hela 10 miljarder som ett generellt tillskott som investeras i välfärden där det bäst behövs. Det görs även stora satsningar på vuxenutbildningar som bättre ska matcha näringslivets behov och därmed på sikt skapa jobb. Det har inte talats så mycket om hur gemeneman påverkas av budgeten för 2017 men några förslag påverkar faktiskt den enskildes plånbok.

De förslag som blir mest kännbara är den höjda skatten där flera ska betala den högre statliga skatten och värnskatten. Detta eftersom regeringen väljer att inte höja gränserna för när dessa skatter ska betalas i samma omfattning som tidigare. Dessutom slopas jämställdhetsbonusen för föräldralediga.

De som får den största privatekonomiska förstärkningen är de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och i viss mån även barnfamiljer och äldre.

Läs hela inlägget >

Så påverkas privatekonomin av vårbudgeten

närbild på vitsippa med hus i bakgrunden

Höjt underhållsstöd och höjd a-kassa är de stora privatekonomiska nyheterna under 2015. Att underhållsstödet höjs är på tiden. Det är nämligen mer än 40 år sedan det reella värdet på underhållsstödet var så lågt som dagens 1273 kronor i månaden. Förslagen för 2015 gynnar i första hand låginkomsttagare.

De förslag som hittills har presenterats för 2016 har en spretigare profil med höjd diesel- och bensinskatt, höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring, sänkt rotavdrag, sänkt tak för rutavdraget och fria glasögon och läkemedel till barn. Det är inte otänkbart att regeringen senare i år återkommer med fler förslag från den nedröstade höstbudgeten; sänkt skatt för pensionärer, lägre jobbskatteavdrag för höginkomsttagare och att fler får betala statlig skatt.
Läs hela inlägget >

Så påverkas privatekonomin 2015 av Alliansens budget

privatekonomi, budget, alliansen, regeringen,

I går röstades Alliansens budget igenom i riksdagen. Med den nya budgeten blir det inte så stora förändringar i privatekonomin nästa år jämfört med i år. Trots regeringskris och extra val finns det goda förutsättningar att 2015 blir ett lugnt och relativt gott privatekonomiskt år för de flesta. Mycket tack vare tidigare års stora reallöneökningar, låg inflation, låga bolåneräntor och att arbetslösheten i vart fall inte väntas stiga. Men pensionärer, arbetslösa och ensamstående föräldrar med underhållsstöd går miste om de inkomstförstärkningar som föreslogs i regeringens budget.   Läs hela inlägget >

Så påverkas plånboken av budgetpropositionen

budgetpropositionen

Förra veckan var sämsta tänkbara att vara hemma med influensa och hög feber för en familjeekonom. Därför kommer här en något försenad sammanfattning av förslagen i årets budgetproposition. Läs hela inlägget >

Att deklarera är som en årlig bilbesiktning

besiktning ekonomi deklarera
Att deklarera går snabbt, med några knapptryck är det klart. Går det rentav för fort? Så fort att vi missar tillfället att syna ekonomin och byta ut komponenter och vanor som gör att ekonomin knackar eller rullar onödigt trögt? Jag tror det.  Jag tror det finns mycket att vinna på att åtminstone en gång om året göra en ordentlig besiktning av den egna ekonomin. Inte för att vara duktig utan för att få mer pengar över till saker eller upplevelser vi gillar och vill få mer av. Läs hela inlägget >

Stresstesta din ekonomi

stresstest2

Förändringar kan komma plötsligt eller långsamt smygande. Alldeles oavsett: har man klarat av förändringarna på papper är det lättare att klara av dem om de dyker upp i verkligheten. Därför är det bra att göra ett stresstest och ta tempen på ekonomin. Här är ett stresstest i åtta punkter och några förslag på hur du gör din ekonomi ännu mer slagtålig.  Läs hela inlägget >

Gör något bra av jobbskatteavdraget

ekonomi familjejuridik jobbskatteavdrag

Äntligen kommer januarilönen. Det nya jobbskatteavdraget ger alla som jobbar 2000 – 4000 kronor mer i plånboken under 2014. I stället för att pengarna bara slukas i hushållskassans svarta hål – använd pengarna till något speciellt. Här är några tips på hur jobbskatteavdraget kan komma till bättre nytta och mer glädje.

Läs hela inlägget >

Privatekonomiska nyheter 2014

Nyår2013

2014 ser ut att bli ett bra år för alla som har jobb tack vare jobbskatteavdrag, reallöneökningar, låg inflation och låga räntor. Bromsen i pensionssystemet gör att pensionärer i snitt får 100 kronor mindre i månaden efter skatt, trots skattesänkningen. Sjuka och arbetslösa halkar också efter eftersom de varken får inkomstökningar eller skattesänkningar.

Här är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna:
Läs hela inlägget >

Så påverkas plånboken av budgetpropositionen

budgetproposition 2013

2014 kan bli ett bra år för alla som har jobb. Allt som allt satsar regeringen runt 24 miljarder på nya reformer, varav drygt 20 miljarder går till olika åtgärder som ger hushållen mer pengar i plånboken, i första hand till alla som har jobb. Här följer en sammanställning av förslagen i budgetpropositionen och annat som kan påverka privatekonomin 2014. Läs hela inlägget >

Rusta dig mot arbetslöshet

 

Just nu är prognoserna för Sverige dystra, allt fler företag varslar personal och antalet företagskonkurser ökar framförallt i storstäderna. Och i fredags kom en ny undersökning som visade att arbetslöshet och sjukskrivning är det största orosmomentet i boendeekonomin. Inte prisfall, höga elpriser eller ökade räntor.

Signalerna kan knappast vara tydligare: det är dags att se över sin A-kassa.

Svara på fem frågor
När du har svar på dessa fem frågor har du bra koll och kan skruva ner oron:
1) Hur mycket får du ut i dag efter skatt?
2) Hur mycket får du ut om du blir arbetslös?
3) Hur mycket mindre är det i kronor och ören?
4) Klarar du av att leva på det?
5) Om inte; vilken är din plan B?

Upp till 5 440 kronor per månad om du inte är med i A-kassan
Är du inte med i en A-kassa men uppfyller grundvillkoren får du som mest 320 kronor per dag från Alfakassan. Det innebär ungefär 5 440 kr/månad efter skatt.

Upp till 10 800 kronor per månad om du är med i A-kassan
Är du med i en A-kassa och uppfyller kvalificeringsreglerna får du som mest 680 kronor per dag. Det innebär ungefär 10 800 kronor per månad efter skatt.

Möjlighet till mer via fackets inkomstförsäkring
En del fackförbund, men inte alla, erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring som ofta kan ge upp till 80 procent av lönen före skatt. Men inkomsten efter skatt blir ännu lägre eftersom arbetslösa inte får något jobbskatteavdrag.
Här är ett räkneexempel:
Månadslön på 25 000 kr – skatt 6075 kr = man får ut 18 925 kr/mån efter skatt
A-kassa + inkomstförsäkring på 20 000 kr – skatt 5 950 kr = man får ut 14 050 kr/mån efter skatt.  I detta exempel får man alltså ut 4 900 kronor mindre i månaden när man är arbetslös eller 75 procent av vad man brukar få ut.

Rusta dig
Om svaret på fråga 4 är NEJ och du inte har en bra plan B kan du överväga följande:
* Kolla om du kan få inkomstförsäkring via facket.
* Överväg att teckna en privat inkomstförsäkring.
* Fundera på om du har något att sälja om du blir arbetslös.
* Försök öka på ditt buffertsparande.

Nu hoppas jag ju att varken du, jag eller någon annan ska bli av med jobbet men det är aldrig fel att rusta sig.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank