Tips inför årsskiftet

årsskifte, avdrag, skatteavdrag, RUT, ROT, fonder

Veckorna rusar. Vill du sälja fonder eller aktier, betala ROT-fakturor eller kanske göra en extrainsättning på privat pensionssparande för att utnyttja årets skatteavdrag börjar det bli hög tid. Tänk på att transaktionerna kan ta ett par arbetsdagar och att det är få mellandagar i år.  Läs hela inlägget >

I väntan på nästa utbetalning från CSN

studentmat

 Liten eller ingen inkomst de senaste månaderna och flera veckor kvar tills studiemedlet betalas ut i början av september. Hur får man ihop den ekvationen när man pluggar på högskolan eller kanske precis ska börja studera och behöver pengar till flytt och annat? Inte helt lätt. Här är några förslag, fyll gärna på med fler i kommentarsfältet.

Läs hela inlägget >

Tips inför årsskiftet

 

December går fort och här är några tips till dig som vill ha full koll på skatten inför årsskiftet. Länkarna går till Skatteverkets hemsida.

Aktier och fonder – kvitta vinster mot förluster?
Har du fonder eller aktier kan det vara bra att se över hur de har utvecklats. Om du vill kan du göra en preliminärdeklaration på Skatteverkets hemsida.
Har du vinst av kapital i år? (Till exempel vinst vid försäljning av fonder eller aktier, inkomsträntor, inkomster av uthyrning av bostad, vinst vid försäljning av bostad i år eller tidigare) – fundera på om du vill sälja av fonder eller aktier som gått med förlust.
Har du underskott av kapital i år? (Till exempel räntor på lån, förluster på fonder eller aktier) – fundera på att sälja fonder eller aktier som gått med vinst. Läs mer…

Avdrag för pensionssparande
Fundera på om du vill betala in mer pengar på en pensionsförsäkring eller sätta in pengar på ett pensionssparkonto (IPS) för att kunna utnyttja avdraget för pensionssparande. Är du privatperson får du som mest dra av 12 000 kronor per år. Har du en lön på upp till 34 500 kronor per månad är avdraget värt ungefär 30 procent, eller 3 500 kronor. På inkomster däröver är avdraget värt ungefär 50 procent eller 6 000 kronor.
Har du enskild firma är maximalt avdrag 12 000 kronor + 35 % av lönen, dock max 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 440 000 kr under 2012. Läs mer…

RUT och ROT
Du får skattereduktion för husarbeten med halva arbetskostnaden men maximalt 50 000 kronor per person och år. Har du ett pågående husarbete får du bara skattereduktion för de fakturor som är betalda före årsskiftet. Har du betalat i förskott ska arbetet vara slutfört före 31 januari nästa år. Tänk på att skattereduktionen för husarbeten görs allra sist efter alla andra avdrag så det måste ”finnas kvar” tillräckligt mycket skatt för att du ska få full skattereduktion. Är ni två personer i hushållet där den ene betalar lite skatt kan ni fördela om så att den andre kan utnyttja skattereduktionen. Läs mer…

Fördela om utgiftsräntor
Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor. Meddela banken före årsskiftet så slipper ni ändra i deklarationen. Tänk också på att räntor på lån ska vara betalda och registrerade före årsskiftet. Läs mer…

Skicka in ansökan om skattejämkning om du vill skattejämka nästa år
Har du stora ränteutgifter eller resor till och från arbetet kan arbetsgivaren dra mindre skatt varje månad. Tänk bara på att inte jämka så hårt att du får oväntad restskatt.  Läs mer…

Gör det före jul!
Tänk på att inbetalningar till pensionssparande eller köp och försäljning av fonder kan ta några dagar.

Bodil Hallin, Familjeekonom

Tjäna mer när du pluggar

 

Det går att få studiemedlet att räcka, men det är svårt. Sveriges förenade studentkårer säger att en genomsnittlig student går back 740 kronor per månad. Livet kan kännas rätt torftigt när man månad efter månad måste kapa kostnader ner till ett minimum.  Med extrainkomster blir det lite mer luft i ekonomin. Här är några tips på hur du får mer pengar att flyta in utan trassel.

Så funkar CSN:s studiemedel
Maximalt studiemedel är 8 920 kronor för fyra studieveckor. Bidragsdelen är 2 796 kronor och lånedelen är 6124 kronor. Beslut brukar komma inom en vecka från det att du ansöker och du kan få studiemedel fyra veckor bakåt i tiden. Du får ha andra inkomster upp till ett visst belopp varje kalenderhalvår utan att ditt studiemedel minskas. Detta kallas fribelopp. Pluggar du på heltid under 20 veckor är fribeloppet 70 400 kronor. Tänk på att meddela CSN om du jobbar extra och har högre inkomster så att du inte blir återbetalningsskyldig.

Sök bostadsbidrag
Är du under 29 år kan du få bostadsbidrag. Har du inga barn kan du få upp till 1300 kronor. Preliminär beräkning och ansökan gör du hos Försäkringskassan. Bostadsbidraget minskar om din inkomst är över 41 000 kr per år. Som inkomst räknas 80 % av studiebidraget, lön, ränteinkomster med mera. Får du högre inkomst än du uppger i ansökan blir du återbetalningsskyldig. Därför ska du alltid meddela Försäkringskassan om du jobbar extra och får högre inkomst.

Betala mindre skatt
Jobbar du extra kan skatteavdraget bli för stort. Genom att fylla i ett intyg eller begära jämkning får du ett lägre skatteavdrag och mer pengar att leva på. Tjänar du mindre än 18 700 kr under hela 2012 behöver du inte betala någon skatt alls. Då fyller du i ett intyg som du lämnar till din arbetsgivare. Tjänar du mer än 18 700 kronor kan du begära jämkning som innebär att arbetsgivaren drar mindre i skatt. Intyg, jämkningsansökan och mer information finns i Skatteverkets broschyr.

Sök stipendier
Stipendier som går till utbildning är skattefria.  Länsstyrelsen har en bra sökdatabas över landets stiftelser som delar ut stipendier och bidrag.

Sök sommarjobb i god tid
Du får bara studiemedel för 40 veckor per år. Om du inte lyckas hitta sommarjobb kan du vända dig till din hemkommun. En del kommuner har särskilda sommarprojekt för studenter och du kan också ha rätt till ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank

Tvångssparar du hos Skatteverket?

När jag frågade Skatteverket fick jag besked om att du som har e-legitimation 8 juni kan se om du får pengar tillbaka redan nästa vecka. Nu läser jag att en representant för Skatteverket i en DN artikel säger att informationen kan finnas på ditt skattekonto redan på söndag 7 juni. Alla som får pengar tillbaka blir säkert glada men jag tycker att det är mycket bättre att betala in lite mindre skatt och ta hand om pengarna själv redan från början.

Den som har begärt skattereduktion för hushållsnära tjänster, pensionssparar, har avdrag för exempelvis räntekostnader eller resor till och från arbetet betalar ofta för mycket i skatt när arbetsgivaren drar skatt på lönen enligt tabell. Det är därför många får tillbaka pengar nu. Jag tycker att det är mycket bättre att begära jämkning av skatten.

Har du köpt rot-tjänster under perioden 8 december 2008 och 30 juni 2009 ska du själv ansöka om skattereduktion gärna redan i början av 2010 men senast 3 maj 2010. Det kan ju handla om stora summor men du kan begära jämkning även för det så slipper du ligga ute med de pengarna ända till i juni nästa år. Glöm sedan inte att ansöka om skattereduktionen i god tid. Det måste göras även om du har begärt jämkning för det.

Jag har skrivit några tips till både dig som får pengar tillbaka och till dig som har betalat för lite i skatt.

Ann-Sofie Magnusson

Familjeekonom Ikano Bank

Rot-avdraget klubbat

Drömmer du om en arbetsfri semester? Idag har Riksdagen klubbat beslutet om att skattereduktion för hushållsarbete även ska gälla ROT-arbete utförda efter 7 december 2008. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka hustjänster som medger skattereduktion.

Rot-arbete som du har köpt efter 7 december 2008 till och med 30 juni 2009 ansöker du om skattereduktion för hos Skatteverket i Västervik senast 3 maj 2010. Skatteverket har lovat att lägga ut en ansökanblankett på sin hemsida i slutet av maj 2009.

För att slippa ligga ute med pengarna ända tills du får överskjutande skatt tillbaka 2010 kan du ansöka om jämkning. Det kan du göra direkt på Skatteverkets hemsida om du har e-legitimation eller på den här blanketten. På rad 14 ”Skattereduktion för hushållsnära tjänster” fyller du i de hustjänster du köper. Kopior på fakturor m.m. skickar du sedan in tillsammans med skattereduktionsansökan i god tid före 3 maj 2010 även om du har fått skattejämkning.

Från och med 1 juli införs den s.k. fakturamodellen som innebär att du endast betalar halva arbetskostnaden för hustjänster som du har rätt till skattereduktion på. Sedan får säljaren begära utbetalning av den resterande delen av arbetskostnaden inklusive moms från Skatteverket. På arbete som utförs efter 30 juni 2009 kan du inte själv ansöka om skattereduktion hos Skatteverket.

På Boverkets och Konsumentverkets nya sida omboende kan du läsa många bra tips innan du anlitar en hantverkare. Där hittar du också ”Hantverkarformuläret 09” som du kan använda vid beställning av reparations- och ombyggnadstjänster. Gäller det tillbyggnad finns ”Entreprenadkontrakt ABS 09”.  Be hantverkaren om referenser som du kan kontakta för att förvissa dig om att det är en bra hantverkare innan du skriver avtal.

Du vet väl att reglerna om skattereduktion gäller även på köpta hushållstjänster som du ger dina föräldrar som present. Oavsett om du bor långt ifrån dem eller nära kan det vara en bra lösning att köpa exempelvis gräsklippning, fönsterputsning eller andra hushållsnära tjänster. Sen kan ni umgås när ni träffas och du slipper känna en press på dig att du borde hjälpa till med att klippa gräset eller göra andra hushållstjänster.

Här kan du läsa mina tips.

Jag önskar dig en solig och förhoppningsvis arbetsfri semester!

Ann-Sofie Magnusson

familjeekonom Ikano Bank

Det är kul att deklarera!

Nu är det snart dags att deklarera. Jag tycker att det är kul att få en överblick över hela min ekonomi speciellt när jag ser att jag har fått bra ränta på mina pengar.

Skatteverket har börjat skicka ut deklarationsblanketterna till oss. Alla får inte sina blanketter samma dag men har du inte fått din blankett 14 april bör du kontakta Skatteverket. Senast 4 maj ska Skatteverket ha din deklaration. Men redan i morgon 24 mars finns din individuella information på Skatteverkets hemsida och då kan du deklarera på Internet. Jag brukar alltid deklarera på Internet för jag tycker det är bra med alla kontroller som finns och ger mig signaler om något verkar felaktigt. När man har sålt både aktier och aktiefonder är det mycket enklare att deklarera på nätet än att göra en pappersdeklaration. Dessutom kan man gå in och ändra i deklarationen och skicka den igen om man kommer på något som man har missat. Deklarerar du på nätet får du ett kvitto på att du har deklarerat. Den individuella informationen och din deklaration finns tillgänglig på nätet ända fram till 17 juni 2009.

Har du köpt hushållsnära tjänster ska du skicka en separat ansökan om skattereduktion för det till Skatteverket i Västervik så att de har informationen senast 4 maj. Du ska inte inkludera den ansökan i din vanliga deklaration om du inte har fått tjänsten som en löneförmån av din arbetsgivare. Har du köpt ROT-tjänster efter 7 december 2008 till 30 juni 2009 som du tänker ansöka om skattereduktion för ska du ansöka om det nästa år. Om du inte vill vänta på pengarna kan du ansöka om förändrad beräkning av skatten, det som vi tidigare kallade jämkning. Jag har skrivit lite tips och kort information om en del nyheter som du kan läsa här.

Lycka till med deklarationen!

Ann-Sofie Magnusson

familjeekonom Ikano Bank