Så påverkas privatekonomin 2016 av höstbudgeten

horse-chestnut-tree-275921_1920

Regeringen presenterar relativt många förslag som ger mindre pengar i plånboken 2016 där lägre jobbskatteavdrag för höginkomsttagare, sänkt ROT-avdrag från 50 till 30 procent och höjd skatt på diesel och bensin med 60 respektive 66 öre litern är de förslag som blir mest kännbara.

Pensionärer med inkomstpension och föräldrar med föräldrapenning på grundnivån är de grupper som får den största privatekonomiska förstärkningen. Dessutom görs miljardsatsningar för att fler ska få jobb.

Nu när avdraget för privat pensionssparande försvinner och skatten på ISK och kapitalförsäkring samtidigt höjs finns risk att många upphör med sitt långsiktiga sparande och det vore olyckligt. Mitt råd är att fortsätta spara långsiktigt och gärna i ISK eller kapitalförsäkring som fortfarande kommer att vara bra sparformer med låg beskattning. Läs hela inlägget >

Nya skatteförslag för 2016

plånböcker

I dag presenterade regeringen en lista på alla skatteändringar de kommer att föreslå i höstbudgeten 21 september. Det är inga nyheter vad jag kan se, de allra flesta förslagen fanns nämligen med redan i förra årets höstbudget som röstades ner i riksdagen. Men förslagen är många och de kommer att påverka plånboken mer eller mindre negativt för de allra flesta svenskar. Den enda tydliga skattesänkningen är att pensionärer får sänkt skatt. Det kan handla om 250 kronor i månaden vid pensionsinkomster på 10 000 kronor i månaden och vid högre pensionsinkomster får skattesänkning mindre effekt.

Här är en lista på de viktigaste förslagen. Läs hela inlägget >

Så påverkas privatekonomin 2015 av Alliansens budget

privatekonomi, budget, alliansen, regeringen,

I går röstades Alliansens budget igenom i riksdagen. Med den nya budgeten blir det inte så stora förändringar i privatekonomin nästa år jämfört med i år. Trots regeringskris och extra val finns det goda förutsättningar att 2015 blir ett lugnt och relativt gott privatekonomiskt år för de flesta. Mycket tack vare tidigare års stora reallöneökningar, låg inflation, låga bolåneräntor och att arbetslösheten i vart fall inte väntas stiga. Men pensionärer, arbetslösa och ensamstående föräldrar med underhållsstöd går miste om de inkomstförstärkningar som föreslogs i regeringens budget.   Läs hela inlägget >

Så påverkas plånboken av budgetpropositionen

budgetpropositionen

Förra veckan var sämsta tänkbara att vara hemma med influensa och hög feber för en familjeekonom. Därför kommer här en något försenad sammanfattning av förslagen i årets budgetproposition. Läs hela inlägget >

Gör något bra av jobbskatteavdraget

ekonomi familjejuridik jobbskatteavdrag

Äntligen kommer januarilönen. Det nya jobbskatteavdraget ger alla som jobbar 2000 – 4000 kronor mer i plånboken under 2014. I stället för att pengarna bara slukas i hushållskassans svarta hål – använd pengarna till något speciellt. Här är några tips på hur jobbskatteavdraget kan komma till bättre nytta och mer glädje.

Läs hela inlägget >

Privatekonomiska nyheter 2014

Nyår2013

2014 ser ut att bli ett bra år för alla som har jobb tack vare jobbskatteavdrag, reallöneökningar, låg inflation och låga räntor. Bromsen i pensionssystemet gör att pensionärer i snitt får 100 kronor mindre i månaden efter skatt, trots skattesänkningen. Sjuka och arbetslösa halkar också efter eftersom de varken får inkomstökningar eller skattesänkningar.

Här är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna:
Läs hela inlägget >

Så påverkas plånboken av budgetpropositionen

budgetproposition 2013

2014 kan bli ett bra år för alla som har jobb. Allt som allt satsar regeringen runt 24 miljarder på nya reformer, varav drygt 20 miljarder går till olika åtgärder som ger hushållen mer pengar i plånboken, i första hand till alla som har jobb. Här följer en sammanställning av förslagen i budgetpropositionen och annat som kan påverka privatekonomin 2014. Läs hela inlägget >

Våras det för din ekonomi?

I dag kom regeringens ekonomiska vårproposition. Som väntat innehåller den inga konkreta förslag som direkt påverkar plånboken. Däremot öppnar finansministern för stora satsningar 2014. I höstbudgeten som presenteras i september kommer troligen ett förslag om lägre skatt för pensionärer och förmodligen också ett förslag om ett femte jobbskatteavdrag. Det skulle inte förvåna mig om höstbudgeten även innehåller andra förslag som ger mer pengar i plånboken. På presskonferensen poängterade nämligen finansministern att det är viktigt att hushållen tillförs pengar så att konsumtionen kan komma igång och hållas uppe nu när den ekonomiska utvecklingen i Sverige och Europa är svag. Läs hela inlägget >

Tips till dem med tunn plånbok

Jag hoppas att många liksom jag har haft ett härligt jul- och nyårsfirande. Men nu är de flesta tillbaka i verkligheten. Några har säkert en tunn plånbok för det kostar en del pengar att fira jul- och nyår och januari är en lång månad då det dessutom kan tillkomma extra kostnader för terminsavgifter mm på det nya året. En tröst för dem som jobbar är att skatten nu sänks ytterligare och ger lite extra pengar i plånboken. Det är jobbskatteavdraget som återigen höjs i år. Här kan du räkna på hur stort jobbskatteavdrag du får på din månadsinkomst. Den som tjänar 20 000 kronor i månaden får 2010 skatten sänkt med ca 200 kronor i månaden p.g.a. att jobbskatteavdraget nu är höjt till 1 360 kronor i månaden. Den som tjänar 30 000 kronor i månaden får 2010 skatten sänkt med ca 235 kronor i månaden p.g.a. att jobbskatteavdraget i den inkomstnivån nu är höjt till 1 750 kronor i månaden.

Här kan du läsa några tips som jag skrivit om du vill försöka att strama åt för att kunna spara lite mer framöver. Öppna redan nu ett sparkonto så att du har pengar att göra något trevligt för senare exempelvis till semestern.

God fortsättning!

Ann-Sofie Magnusson

Familjeekonom Ikano Bank

Goda privatekonomiska nyheter 2010

Nu är det dags att börja fundera på vad som förändras på det nya året. Du som arbetar kan glädjas åt lägre skatt då jobbskatteavdraget höjs återigen. Pensionerna sänks men är du pensionär och född före 1945 får du ett högre grundavdrag som sänker din skatt. Är du student får du lite högre studiemedel. Här kan du läsa mer detaljer om nyheter och mina tips inför 2010.

I mina tabeller har jag räknat med oförändrad kommunalskatt. Du som bor i en kommun som ändrar skatten hittar dina nya skatteuppgifter i Skatteverkets skattetabeller. I Alvesta kommun höjs skatten totalt sett med 0,90 och är den högsta höjningen i Sverige. Men även där får alla som tjänar under 41 300 kronor per månad någon liten sänkning då hela årets ökning av jobbskatteavdraget inte äts upp av den höjda kommunalskatten. De som bor i Alvesta och tjänar över 41 300 kronor får dock betala mer skatt 2010 än vad de gjorde 2009.

Gott Nytt År!

Ann-Sofie Magnusson

Familjekonom Ikano Bank