Så påverkas privatekonomin 2016 av höstbudgeten

horse-chestnut-tree-275921_1920

Regeringen presenterar relativt många förslag som ger mindre pengar i plånboken 2016 där lägre jobbskatteavdrag för höginkomsttagare, sänkt ROT-avdrag från 50 till 30 procent och höjd skatt på diesel och bensin med 60 respektive 66 öre litern är de förslag som blir mest kännbara.

Pensionärer med inkomstpension och föräldrar med föräldrapenning på grundnivån är de grupper som får den största privatekonomiska förstärkningen. Dessutom görs miljardsatsningar för att fler ska få jobb.

Nu när avdraget för privat pensionssparande försvinner och skatten på ISK och kapitalförsäkring samtidigt höjs finns risk att många upphör med sitt långsiktiga sparande och det vore olyckligt. Mitt råd är att fortsätta spara långsiktigt och gärna i ISK eller kapitalförsäkring som fortfarande kommer att vara bra sparformer med låg beskattning. Läs hela inlägget >

Nya skatteförslag för 2016

plånböcker

I dag presenterade regeringen en lista på alla skatteändringar de kommer att föreslå i höstbudgeten 21 september. Det är inga nyheter vad jag kan se, de allra flesta förslagen fanns nämligen med redan i förra årets höstbudget som röstades ner i riksdagen. Men förslagen är många och de kommer att påverka plånboken mer eller mindre negativt för de allra flesta svenskar. Den enda tydliga skattesänkningen är att pensionärer får sänkt skatt. Det kan handla om 250 kronor i månaden vid pensionsinkomster på 10 000 kronor i månaden och vid högre pensionsinkomster får skattesänkning mindre effekt.

Här är en lista på de viktigaste förslagen. Läs hela inlägget >

Så påverkas privatekonomin av vårbudgeten

närbild på vitsippa med hus i bakgrunden

Höjt underhållsstöd och höjd a-kassa är de stora privatekonomiska nyheterna under 2015. Att underhållsstödet höjs är på tiden. Det är nämligen mer än 40 år sedan det reella värdet på underhållsstödet var så lågt som dagens 1273 kronor i månaden. Förslagen för 2015 gynnar i första hand låginkomsttagare.

De förslag som hittills har presenterats för 2016 har en spretigare profil med höjd diesel- och bensinskatt, höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring, sänkt rotavdrag, sänkt tak för rutavdraget och fria glasögon och läkemedel till barn. Det är inte otänkbart att regeringen senare i år återkommer med fler förslag från den nedröstade höstbudgeten; sänkt skatt för pensionärer, lägre jobbskatteavdrag för höginkomsttagare och att fler får betala statlig skatt.
Läs hela inlägget >

Sju sätt att spara till din pension

pensionsspara, pension, spara, privatekonomi

Vid årsskiftet klämtar klockan för att fortsätta spara i privata pensionsförsäkringar. Avdragsrätten minskar kraftigt 2015 för att slopas helt från och med 2016. Så nu är det dags att stoppa överföringarna dit, fortsätta spara långsiktigt men göra det i en annan sparform. Här är en genomgång av fördelar och nackdelar med sju olika alternativ.

Läs hela inlägget >

Tips inför årsskiftet

årsskifte, avdrag, skatteavdrag, RUT, ROT, fonder

Veckorna rusar. Vill du sälja fonder eller aktier, betala ROT-fakturor eller kanske göra en extrainsättning på privat pensionssparande för att utnyttja årets skatteavdrag börjar det bli hög tid. Tänk på att transaktionerna kan ta ett par arbetsdagar och att det är få mellandagar i år.  Läs hela inlägget >

Välj ny väg för privat pensionssparande

vägval, privat pensionssparande, privatekonomi, spara

Nästa år sänks avdraget för privat pensionssparande till 1 800 kronor om året. 2016 försvinner avdraget helt. Nu i november är ett bra läge att stoppa befintliga överföringar och slå in på en ny väg för nysparandet. Det kapital du redan har sparat ihop kan du behålla där det är, men se över avgifter och avkastning och byt eventuellt till ett bättre alternativ inom samma bank eller försäkringsbolag.  Läs hela inlägget >

Behöver man bospara till barnen?

bospara, spara till barnen

Bostad, körkort, utbildning… Måste man verkligen spara till barnen? Och om man nu vill spara till barnen – hur gör man det på bästa sätt?

Först vill jag ha sagt: Jag tycker att det är mycket viktigare att lära barn att själva hantera pengar än att känna sig tvungen att spara hela eller delar av barnbidraget. För det går faktiskt att spara ihop till en kontantinsats till första bostadsköpet även om man sätter igång först som ung vuxen. Mer om detta i tidigare blogginlägg Få råd med första bostaden.

Men till dig som kan och vill spara till barnen:
Läs hela inlägget >

Privatekonomiska nyheter 2014

Nyår2013

2014 ser ut att bli ett bra år för alla som har jobb tack vare jobbskatteavdrag, reallöneökningar, låg inflation och låga räntor. Bromsen i pensionssystemet gör att pensionärer i snitt får 100 kronor mindre i månaden efter skatt, trots skattesänkningen. Sjuka och arbetslösa halkar också efter eftersom de varken får inkomstökningar eller skattesänkningar.

Här är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna:
Läs hela inlägget >

Privatekonomiska nyheter 2012

Visst råder ekonomisk oro i omvärlden men svenska familjer slipper tuffa nedskärningar som många andra europeiska familjer får kämpa med. Dessutom väntas inte räntorna stiga i den takt som tidigare sagts, vilket är bra för familjer med bolån. Men räkna med fortsatt osäkerhet och ha koll på hur mycket pengar du får om du skulle bli arbetslös.

Barnfamiljer med bostadsbidrag är vinnare
De flesta familjer som har bostadsbidrag kan räkna med en höjning av bostadsbidraget på 600 – 700 kronor per månad. Exakt hur stor höjningen blir för varje familj beror på hushållets inkomst, boendekostnad, bostadsyta och antal barn.

Förlorare
Någon tydlig förlorargrupp är svår att se. Skulle konjunkturnedgången bli kraftig kan det leda till att företag varslar personal. För att du inte ska bli en förlorare är det viktigt att du rustar dig för att möta arbetslöshet.  I ett av mina tidigare blogginlägg finns tips på hur du kan göra.

Här är några nyheter i korthet. En utförlig lista hittar du på min hemsida under rubriken ”Privatekonomiska nyheter 2012”

Prisbasbeloppet höjs med 1200 kronor till 44 000 kronor.
Det innebär en mindre höjning av olika ersättningar som baseras på prisbasbeloppet, till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

Pensionerna höjs. Pensionsmyndigheten räknar med att den statliga inkomstpensionen höjs med i genomsnitt 3,5 procent. Garantipensionen höjs med 2,8 procent.

Bostadstillägget för pensionärer höjs med runt 170 kronor per månad.

Bostadsbidraget höjs. Sammantaget höjs bostadsbidraget för barnfamiljer med 300 – 900 kronor per månad. De flesta familjer kan räkna med en höjning på 600 – 700 kronor per månad enligt Finansdepartementet. Bostadsbidrag till ungdomar under 29 utan barn höjs också. I dag ersätts max 75 procent av boendekostnaden. Nästa år kan upp till 90 procent av boendekostnaden ersättas. I genomsnitt kan detta ge en höjning på 120 kronor per månad.  

Gränsen för reseavdrag till och från arbetet höjs från 9 000 kronor per år till 10 000 kronor per år.

Högkostnadsskyddet för medicin höjs från 1800 kr till 2200 kr per år. Dessutom höjs högkostnadsskyddet för sjukvård från 900 kr till 1100 kr per år.

Tobaksskatten höjs med runt 8 procent på cigaretter och med runt 11 procent på snus.  Det innebär att ett paket cigaretter eller en dosa snus blir 2 – 3 kronor dyrare.

Mer förmånligt att hyra bostaden. Schablonavdraget för uthyrning av bostäder höjs från 18 000 till 21 000 kronor per år. Hyr du ut din lägenhet eller bostadsrätt kan du alltså hyra ut för 21 000 kronor per år eller 1750 kronor per månad skattefritt nästa år. Bor du i småhus får du dra av 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget. Det innebär att du kan hyra ut för 26 250 kronor per år eller 2 187 kronor per månad skattefritt nästa år. 

Investeringssparkontot införs. Investeringssparkontot gör det möjligt att spara i aktier, fonder och andra finansiella instrument utan att du behöver deklarera eller betala vinstskatt för varje enskild transaktion. I stället betalar du en årlig schablonskatt. Nästa år blir schablonskatten knappt 0,5 procent. Har du ett kapitalunderlag på 100 000 kronor blir schablonskatten 495 kronor under 2012.

Höjd skatt på kapitalförsäkringar. Beskattningen av kapitalförsäkringar förändras så att beskattningen liknar beskattningen på investeringssparkontot. Även de premier som betalats in under året ingår i det kapitalunderlag som ska beskattas. Dessutom höjs skatten från 27 till 30 procent. På regeringens hemsida får du veta mer om skillnaden mellan kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

Skatten minskar när du skänker pengar. Nästa år får du sänkt skatt om du ger pengar till välgörande ändamål. För att få det nya skatteavdraget måste du skänka minst 200 kronor per gång och minst 2000 kronor per år. Avdraget får vara maximalt 1 500 kronor per år, så högsta gåvobelopp med full skattereduktion är 6 000 kronor per år.

Jag önskar dig ett gott privatekonomiskt år!