Billigare att använda mobil inom EU

mobilsurf

1 juli kom en bra nyhet för alla som ringer, sms:ar och surfar på utlandsresan. Då infördes ett nytt pristak som gäller inom hela EU. Priset för mobilsurf sänks rejält från 4,75 till 2,24 kronor per megabyte. Här är en sammanfattning av alla nya priser och villkor:

Läs hela inlägget >

Simma lugnt mot solen

 

solsemester

Med koll på semesterkassan, ett lokalt sim-kort till mobilen och lagom nivå på skyddsfaktorn i form av försäkringar och vaccinationer kan solresan ge dig en skön solbränna utan att du bränner hål i plånboken. Här är tipsen och checklistan för solresan.

Läs hela inlägget >

Privatekonomiska nyheter 2013

2013 ser ut att bli ett bra privatekonomiskt år trots lågkonjunktur. Låga räntor gynnar den som har rörliga bolån, låg inflation gör att pengarna behåller sitt värde och det finns inga politiska beslut om nedskärningar. Däremot finns risk för att fler företag varslar personal, så ta reda på hur mycket du får om du skulle bli arbetslös och överväg att teckna en inkomstförsäkring om du har dåligt skydd.

Vinnare
De flesta pensionärer får tillskott i kassan genom att inkomstpensionen höjs med 4,1 procent och skatten sänks med i snitt 50 kronor per månad. Alla med rörliga bolån kan räkna med fortsatt låga räntor. Den som vill hyra ut sin bostad behöver betala mindre i skatt eftersom schablonavdraget ökar från 21 000 till 40 000 kronor per år.

Förlorare
Vi är inne i en lågkonjunktur och det kan det leda till att fler företag varslar personal. För att du inte ska bli en förlorare är det viktigt att du rustar dig för att möta arbetslöshet. I min blogg finns tips på hur du kan göra. Läs hela inlägget >

Så påverkar budgetpropositionen plånboken 2013

 

Nästa år satsar regeringen 23 miljarder på nya reformer. Merparten går till satsningar på järnväg och infrastruktur, forskning och sänkt bolagsskatt. Det är få förslag som direkt påverkar privatekonomin.  Här är en sammanfattning:

8 konkreta plånboksförslag
1) Sänkt skatt för pensionärer med i snitt 50 kronor per månad.
2) Bostadstillägget för ogifta pensionärer höjs med 170 kronor per månad.
3) Föräldrapenningens grundnivå höjs från 180 till 225 kronor per dag.
4) 80 procent av dagarna med föräldrapenning måste tas ut innan barnet fyller fyra år.
5) Skattereduktion för läxjälp även för gymnasieungdomar.
6) Studerande med barn får mer studiestöd eftersom tilläggsbidraget höjs med 10 procent per barn. För studerande med ett barn blir det en höjning med 520 kronor per år, med två barn 840 kronor och med tre barn 1040 kronor.
7) Mer förmånligt att prova på jobb när man har haft ekonomiskt bistånd i minst sex månader (socialbidrag) eftersom bara 75 procent av arbetsinkomsten ska beaktas när storleken på det ekonomiska biståndet beräknas.
8) Schablonavdraget för uthyrning av bostäder höjs från 21 000 till 40 000 kronor per år.

Några andra förslag som påverkar familjeekonomin
– Enklare att byta bank och jämföra lån.
– 600 miljoner under två år till bredbandsutbyggnad på landsbygden.
– Fortsatt investeringsstöd för solceller även nästa år.

Satsningar på jobb och bostäder
Det allra största privatekonomiska lyftet gör förmodligen den som får ett jobb efter att ha varit arbetslös en tid. Under nästa år satsas 2,2 miljarder kronor på ett jobbpaket för unga, 865 miljoner kronor för att motverka långtidsarbetslösheten och 200 miljoner kronor för att göra det mer förmånligt att gå från ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag) till ett jobb.

Enklare byggregler bör ge fler studentbostäder enligt budgetpropositionen och därför får Boverket i uppdrag att förenkla byggreglerna.  2013 sänks också fastighetsavgiften för flerfamiljshus, vilket man hoppas ska bidra till att fler hyresrätter byggs.

Vinnare
En vinnargrupp är de barnfamiljer som får föräldrapenning på grundnivån eftersom föräldrapenningen höjs från 180 till 225 kronor per dag.
En annan vinnargrupp är de som vill hyra ut sin bostad eftersom schablonavdraget höjs från 21 000 kronor till 40 000 kronor per år.

Förlorare
Pensionärer som har hemtjänst och betalar en hemtjänstavgift ser jag som förlorare eftersom de inte får något tillskott i hushållskassan. Visserligen sänks skatten och visserligen höjs bostadstillägget för ogifta med 170 kronor per månad men hemtjänstavgiften ökar med lika mycket eftersom hemtjänstavgiften beräknas på inkomsten efter skatt.
___________________________________________________________

Här nedan finns mer utförlig information om varje förslag.
Rubrikerna är länkade till regeringens förhandsinformation.

8 konkreta plånboksförslag

1) Sänkt skatt för pensionärer med i snitt 50 kronor per månad
Du som är pensionär får en skattesänkning på mellan 500 och 700 kronor per år, eller ungefär 50 kronor per månad. Detta blir den fjärde sänkningen av skatten på pensioner. Med den nya skattesänkningen har skatten på en genomsnittlig pension, 14 750 kronor per månad, minskat med ungefär 575 kronor sedan 2006.

2) Bostadstillägget för ogifta pensionärer höjs med 170 kronor per månad
Har du låg inkomst kan du ansöka om bostadstillägg. Är du ensamstående får du som mest 93 % av hyran upp till en maxhyra på 5 000 kronor per månad. Förra året infördes ett tillägg på 170 kronor och nu införs alltså ytterligare ett tillägg på 170 kronor. Det innebär att du som är ogift kan få maximalt 4 990 kronor i bostadstillägg nästa år.

Är du gift eller sammanboende får du som mest 93 % av hyran upp till en maxhyra på 2 500 kronor + förra årets tillägg på 170 kronor. Det innebär att ett tvåpersonershushåll också kan få som mest 4 990 kronor per månad i bostadstillägg nästa år.  Mer information om bostadsillägg finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

Föräldrapenningen förändras och nattis byggs ut
3) Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 180 kronor per dag till 225 kronor per dag
vilket innebär att grundnivån höjs från 5 400 kronor per månad till 6 750 kronor per månad.
Har du mycket låg inkomst eller ingen inkomst alls kan du få föräldrapenning på grundnivån i 390 dagar (13 månader) och därefter ytterligare 90 dagar (tre månader) på lägstanivån som också ligger på 180 kronor per dag för barn som är födda efter 1 juli 2006.
4) 80 procent av dagarna med föräldrapenning måste tas ut innan barnet fyller fyra år. Resterande dagar kan tas ut ändat tills barnet fyller 12 år. I dag kan föräldrapenning tas ut tills barnet fyller åtta år. Förändringen gäller alla som tar ut föräldrapenning.
Mer information om föräldrapenning finns på Försäkringskassans hemsida.

Förra året saknade mer än hälften av landets kommuner barnomsorgsplatser på kvällar, helger och nätter. För att påskynda utbyggnaden av nattisplatser får kommunerna dela på 108 miljoner kronor under nästa år.  

5) Skattereduktion för läxhjälp
Anlitar du någon som hjälper dina barn med läxorna kan du få skattereduktion. Sedan tidigare får man skattereduktion för läxhjälp när barnen går i grundskolan. Det nya är att även gymnasieelever omfattas.  Läxhjälp ses som ett husarbete på samma sätt som ombyggnationer, reparationer, underhåll, städning och annat. Husarbeten ger rätt till skattereduktion med halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. Läxhjälp i hemmet kan kosta ungefär 325 kronor per timme, vilket innebär att en timmes läxhjälp i veckan i 30 veckor kostar 9 750 kronor. Med full skattereduktion blir kostnaden 4 875 kronor. Tänk på att skattereduktionen räknas av allra sist i deklarationen efter att du gjort andra avdrag. Viss skatt måste du alltid betala och det är därför inte säkert att du får maximal skattereduktion. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Det finns också möjlighet att få gratis läxhjälp, till exempel via Röda Korset, Mattecentrum och Lärarjouren.

6) Högre studiestöd till barnfamiljer
Om du studerar och har barn har du rätt att få ett tilläggsbidrag. Nästa år höjs tilläggsbidraget med 10 procent per barn, vilket innebär en höjning med 520 kronor per år för ett barn, 840 kronor för två barn och 1040 kronor per år för tre barn. Mer information om studiestöd för dig som har barn finns på CSN:s hemsida.

7) Mer förmånligt att prova på jobb när man har ekonomiskt bistånd
Det nya förslaget innebär att den som har haft ekonomiskt bistånd (som förr kallades socialbidrag) i minst sex månader och får en arbetsinkomst får behålla en del av arbetsinkomsten om han eller hon fortfarande är i behov av ekonomiskt bistånd.  I dag minskar det ekonomiska biståndet med lika mycket som arbetsinkomsten ökar. Nästa år minskar det ekonomiska biståndet med endast 75 procent av arbetsinkomsten. En ensamstående 25-åring som arbetar 25 procent, har en månadslön på 4 000 kronor och ansöker om ekonomiskt bistånd får drygt 900 kronor mer i plånboken nästa år.

8) Mer förmånligt att hyra ut bostaden
Schablonavdraget för uthyrning av bostäder höjs från 21 000 kronor till 40 000 kronor per år. Bor du i småhus får du dra av 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget. Det innebär att du kan hyra ut ditt hus eller ditt fritidshus för 50 000 kronor per år eller 4 167 kronor per månad skattefritt nästa år. Mer information om uthyrning av bostad finns på Skatteverkets hemsida.

Några andra förslag som påverkar familjeekonomin

Enklare att byta bank och jämföra lån
Vill du lösa ett bundet bolån i förtid kan det kosta en hel del pengar eftersom du får betala en ränteskillnadsersättning till banken. I dag saknas en enhetlig modell för hur ränteskillnadsersättningen beräknas. Därför ska en ny, enhetlig modell tas fram som är tänkt att göra det både enklare och billigare att lösa bundna bolån i förtid.

Dessutom ska Finansinspektionen ta fram förslag på hur information om lån ska utformas så att det blir enklare att förstå lånevillkoren och jämföra lån i olika banker. Förhoppningsvis ska dessa förslag göra det lättare för dig som vill byta bank. Mer information om att byta bank finns på den oberoende rådgivningssajten Konsumenternas Bankbyrå.

600 miljoner under två år till bredbandsutbyggnad på landsbygden
Satsningen beräknas ge ytterligare 30 000 hushåll på landsbygden tillgång till bredband. Bor du på landet och vill ha tillgång till bredband kan du och dina grannar gå samman och ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna bygga ett eget bredbandsnät. Mer information och ansökningsblanketter finns på Post- och telestyrelsens hemsida.

Fortsatt investeringsstöd för solceller även nästa år
Vill du installera solceller i din villa kan ansöka om ett investeringsstöd som ger dig max 45 % av investeringskostnaden. Ansökan görs hos Länsstyrelsen och mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Satsningar på jobb och bostäder

Satsningar på jobb
Det allra största ekonomiska lyftet gör förmodligen den som får ett jobb efter att ha varit arbetslös en tid. A-kasseersättningen är max 680 kronor per dag eller ungefär 14 300 kronor per månad vilket blir ungefär 10 500 kronor per månad efter skatt. En månadslön på 25 000 kronor blir 19 100 kronor efter skatt.

Under nästa år föreslås satsningar för att ge arbetslösa bättre möjligheter till jobb:
1) Jobbpaket för unga. Under 2013 satsas 2,2 miljarder på bland annat drygt
18 000 nya utbildningsplatser på yrkesvux, högskolan, lärlingsvux och yrkeshögskolan.
2) Åtgärder för att motverka långtidsarbetslöshet. Under 2013 satsats 865 miljoner på bland annat 9 500 nya praktikplatser och arbetsmarknadsutbildningar i jobb- och utvecklingsgarantin.
2) Jobbsatsning för nyanlända invandrare. Under 2013 – 2016 satsas fyra miljarder på bland annat ett praktiskt basår som varvar praktik och utbildning och fler praktikplatser. Samtidigt får de nyanlända invandrare som inte fått arbete inom två år komma med i jobb- och utvecklingsgarantin.

Enklare byggregler för studentbostäder
Enklare byggregler bör ge fler studentbostäder enligt budgetpropositionen och därför får Boverket i uppdrag att förenkla byggreglerna. En egen bostad är viktigt för att kunna ta klivet in i vuxenvärlden och ta ansvar för sitt liv och sin privatekonomi. 248 000 ungdomar saknar i dag bostäder enligt bomässan UngBo12 i Malmö och 154 kommuner har brist på ungdomsbostäder till enligt Boverkets rapport ”Ungdomars boende – lägesrapport 2012”. Värst är situationen i storstäderna. 2013 sänks också fastighetsavgiften för flerfamiljshus, vilket man hoppas ska bidra till att fler hyresrätter byggs.

Budgetprocessen i korthet:
2011-09-20 – klockan 08.00 publicerar regeringen budgetpropositionen på hemsidan.
2011-09-20 – klockan 13.00 debatteras budgetpropositionen i riksdagen.
Oktober – november 2011 – Utskotten behandlar och sammanställer förslag för sina respektive områden. Finansutskottet sammanställer samtliga förslag.
December 2011 – Riksdagen fattar beslut om statens budget för år 2013.

För dig som vill få en snabb sammanfattning rekommenderar jag länken ”Budgeten 2013 på fem minuter” och sammanfattningen ”Satsningar i budgeten 2013”

Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank

 

Tips inför semestern

Vädret gör att den där riktiga sommarfeelingen inte riktigt har infunnit sig, men snart är det faktiskt semesterdags. Jag har ställt samman några tips och önskar dig en riktigt skön midsommarhelg.

Gör en semesterbudget. Hur mycket kan och vill du lägga på semestern? En app i mobilen kan göra det lättare att hålla koll på semesterkassan. Mina utgifter och Money Book är några exempel.

Se över dina placeringar. Har du placerat i aktier eller fonder och behöver använda pengarna efter sommaren; flytta över till ett obundet sparkonto med bra ränta. Då slipper du oroa dig för att börsen svänger under sommaren. Bästa räntan på konton med insättningsgaranti hittar du på Konsumenternas jämförelsesajt.

Liten checklista till dig som ska resa utomlands: 

1)Beställ Europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. Kan ta 10 dagar.

2) Kolla att passet är giltigt.
En del länder kräver att passet ska vara giltigt minst sex månader framåt i tiden.

3) Kolla vad mobilsamtal, mobilsvar och mobilsurf kostar.  Stäng av mobila tjänster som uppdateras automatiskt och använd lokala, kostnadsfria nätverk som finns på hotell och caféer. Konsumenterverket har fler tips på hur du slipper höga mobilräkningar utomlands.

4) Kolla reseförsäkringen. Konsumenternas Försäkringsbyrås ”Lathund för tryggare semester” sammanfattar det viktigaste och är bra att ta med sig på resan.

En framkomlig väg i telekomdjungeln

I dag skriver DN, Sydsvenskan och E24 om att Konsumentverket läxar upp fem kabel-TV-bolag för att de har vilseledande prisinformation. Bolagen erbjuder olika paket, utelämnar vissa kostnader och gör det i stort sett omöjligt för oss konsumenter att jämföra priser.

Och det är inte bara priserna som är svåra att jämföra. Först ska man sätta sig in i alla olika tekniska lösningar. Jag har precis flyttat till en ny lägenhet och försöker få koll på vilka typer av bredbands-, tele- och TV-abonnemang som passar mig bäst. En smula förvirrad är jag, det ska erkännas. Men jag har en plan!

Först ska jag lusläsa informationen på Telekområdgivarnas hemsida. Telekområdgivarna är en oberoende rådgivningsbyrå där det finns kortfattad och bra information om olika tekniska lösningar och vad man ska tänka på när man väljer operatör. Sedan har jag tänkt gå in på Telepriskollen och jämföra priser.  Fast nu läste jag precis på rapport.se och dn.se att Post- och Telestyrelsen stänger Telepriskollen 30 april och i stället inriktar sig på att verka för att operatörerna själva ska blir bättre på att informera om sina priser och villkor. När Telepriskollen stänger går det ju bra att använda andra jämförelsesajter, till exempel Compricer, Pricerunner eller Prisjakt.

Själv hoppas jag innerligt att jag tecknat bra, prisvärda telekomabonnemang redan nästa vecka.

Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank

Om att svälja elefanter

stairway-828883_1920

Välja premiepension, elavtal och dessutom placera sina pengar smart. Samtidigt som man ska vara en engagerad förälder och en kärleksfull partner. Puh! Men visst skulle det kännas bra att ha koll på ekonomin och få mer pengar över!

Ett av mina favorituttryck är ”Elefanter äts bäst i små portioner”. Att försöka ta sig an en stor utmaning på en gång kan lätt bli övermäktigt. Antingen kommer man aldrig till skott eller så tröttnar man innan man kommit någon vart. Så mitt tips för 2012 är att du tar en tugga i taget. Passa på vid varje månadsskifte när du betalar dina räkningar. Eller vartannat månadsskifte eller vart tredje om du hellre vill det.

Ge dig själv en bättre ekonomi 2012


Januari:
 Gör en ny årsbudget. Konsumentverket har en bra budgetkalkyl.

Februari: Det orange kuvertet kommer. Sammanställ din pension på Minpension.se 

Mars: Placera om premiepensionen? Ta hjälp av Pensionsmyndighetens fondvalsguide. 

April: Dags att deklarera. På Skatteverket.se finns allt du behöver veta.

Maj: Sammanställ dina försäkringar. Har du tillräckligt skydd? Kan du få bättre villkor? På den oberoende sajten Konsumenternas Försäkringsbyrå får du information om olika  typer av försäkringar och kan jämföra villkor.

Juni: Se över sparandet. Spara mer eller mindre? Byta sparform?
På Konsumenternas Bankbyrå kan du jämföra räntor på sparkonton och hos Fondbolagens Förening får du hjälp när du ska välja fonder.

Juli: Njut av sommaren och semestern!

Augusti: Se över tele-, teve- och bredbandskostnaderna. Telekområdgivarna är en oberoende sajt som reder ut alla begrepp inom telekommunikation. De driver också prisjämförelsesajten Telepriskollen.

September: Se över elavtalet inför hösten och vintern. På Konsumenternas elrådgivningsbyrå finns allt du behöver om el och elavtal. Och på den oberoende sajten Elpriskollen kan du jämföra priser.

Oktober: Punktmarkera någon eller några av dina utgiftsposter. För kassabok. Tips och mallar hittar du på min hemsida på Ikano Bank under rubriken ”Så får du koll på din privatekonomi”. Har du en smart mobil kan du testa någon av de nya applikationerna som hjälper dig att hålla koll på utgifterna. Spara kvittot, Mina utgifter och Smart budget är några exempel.

November: Se över lån och krediter. Kan du slå samman lån och få bättre villkor? Gå in på en jämförelsesajt eller använd Konsumenternas Bankbyrås lånekalkyl för att se om du kan sänka dina månadskostnader.

December: Rensa ut papper och gamla kvitton. Konsumentverket har en lista på hur länge du behöver spara kvitton och papper

Bodil Hallin
Familjeekonom

Kommunicera mer för mindre pengar

 

Att kommunicera med andra människor är roligt och berikande. Och vi väljer att lägga allt mer pengar på kommunikation via telefon och internet.  En rapport från Göteborgs Universitet visar att denna utgiftspost har ökat med 132 procent på tio år.

Teknikutvecklingen går fort, avtalsformerna är många och det är inte så lätt att hänga med på vad allt innebär och kostar. Konsumenternas Tele, TV & internetbyrå har ett krångligt namn men har bra information. De förklarar hur olika tjänster funkar och vad du ska tänka på innan du tecknar avtal. De tjänster som förklaras är: mobil telefoni, fast telefoni, fast bredband, mobilt bredband och TV.

Innan du byter leverantör ska du kolla uppsägningsvillkoren på ditt gamla avtal så att du inte blir sittande med dubbla avtal och dubbla kostnader.  Skulle något bli fel kan du klaga på tjänsten och begära ersättning. Skicka helst ett skriftligt klagomål och spara både dina egna mejl och svarsmejlen.

Vill du jämföra priser tycker jag att du ska välja Telepriskollen. Det är en oberoende sajt där du kan göra en snabbjämförelse eller en detaljerad kalkyl. På sajten kan du också jämföra priser på olika paketlösningar om du vill köpa flera tjänster från en och samma leverantör. Med ett bra prisavtal kan du kommunicera mer för mindre pengar.

Vi hörs där ute!

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank

Var smartare än din smarta mobil

Att surfa mobilt kan kosta skjortan utomlands. Likaså appar som uppdateras automatiskt. Det skriver Konsumentverket i ett nytt pressmeddelande.

Min smarta mobil har blivit en av mina riktigt schyssta kompisar. Den talar om när tåget är försenat, den visar vägen, den ger mig underhållning och den håller mig uppdaterad. Jag gillar inte tanken på att min smarta mobil är en falsk vän. Som plockar pengar av mig utan att jag vet om det. Bäst att styra upp relationen och bli smartare än sin smarta mobil.

Konsumenternas Tele- TV- och Internetbyrå har jag hittat en riktigt bra checklista på hur du håller nere mobilkostnaderna på utlandssemestern. Viktigast är att kolla villkoren hos teleoperatören och vilka priser som gäller på resmålet.

Här är några andra bra tips:

  • Använd ett utländskt kontantkort om din mobil inte är operatörslåst.
  •  Stäng av tjänster som uppdateras automatiskt
  • Koppla upp dig mot kostnadsfria nätverk på hotellet eller caféer. 
  • Att ta emot meddelanden och lyssna av mobilsvar kan bli dyrt. Överväg att koppla ur tjänsten innan du reser iväg.
  • Inom EU finns en surfspärr som slår till vid ungefär 650 svenska kronor. Tänk bara på att spärren inte gäller utanför EU.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank