Tips inför årsskiftet

 

December går fort och här är några tips till dig som vill ha full koll på skatten inför årsskiftet. Länkarna går till Skatteverkets hemsida.

Aktier och fonder – kvitta vinster mot förluster?
Har du fonder eller aktier kan det vara bra att se över hur de har utvecklats. Om du vill kan du göra en preliminärdeklaration på Skatteverkets hemsida.
Har du vinst av kapital i år? (Till exempel vinst vid försäljning av fonder eller aktier, inkomsträntor, inkomster av uthyrning av bostad, vinst vid försäljning av bostad i år eller tidigare) – fundera på om du vill sälja av fonder eller aktier som gått med förlust.
Har du underskott av kapital i år? (Till exempel räntor på lån, förluster på fonder eller aktier) – fundera på att sälja fonder eller aktier som gått med vinst. Läs mer…

Avdrag för pensionssparande
Fundera på om du vill betala in mer pengar på en pensionsförsäkring eller sätta in pengar på ett pensionssparkonto (IPS) för att kunna utnyttja avdraget för pensionssparande. Är du privatperson får du som mest dra av 12 000 kronor per år. Har du en lön på upp till 34 500 kronor per månad är avdraget värt ungefär 30 procent, eller 3 500 kronor. På inkomster däröver är avdraget värt ungefär 50 procent eller 6 000 kronor.
Har du enskild firma är maximalt avdrag 12 000 kronor + 35 % av lönen, dock max 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 440 000 kr under 2012. Läs mer…

RUT och ROT
Du får skattereduktion för husarbeten med halva arbetskostnaden men maximalt 50 000 kronor per person och år. Har du ett pågående husarbete får du bara skattereduktion för de fakturor som är betalda före årsskiftet. Har du betalat i förskott ska arbetet vara slutfört före 31 januari nästa år. Tänk på att skattereduktionen för husarbeten görs allra sist efter alla andra avdrag så det måste ”finnas kvar” tillräckligt mycket skatt för att du ska få full skattereduktion. Är ni två personer i hushållet där den ene betalar lite skatt kan ni fördela om så att den andre kan utnyttja skattereduktionen. Läs mer…

Fördela om utgiftsräntor
Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor. Meddela banken före årsskiftet så slipper ni ändra i deklarationen. Tänk också på att räntor på lån ska vara betalda och registrerade före årsskiftet. Läs mer…

Skicka in ansökan om skattejämkning om du vill skattejämka nästa år
Har du stora ränteutgifter eller resor till och från arbetet kan arbetsgivaren dra mindre skatt varje månad. Tänk bara på att inte jämka så hårt att du får oväntad restskatt.  Läs mer…

Gör det före jul!
Tänk på att inbetalningar till pensionssparande eller köp och försäljning av fonder kan ta några dagar.

Bodil Hallin, Familjeekonom