Tjäna mer när du pluggar

 

Det går att få studiemedlet att räcka, men det är svårt. Sveriges förenade studentkårer säger att en genomsnittlig student går back 740 kronor per månad. Livet kan kännas rätt torftigt när man månad efter månad måste kapa kostnader ner till ett minimum.  Med extrainkomster blir det lite mer luft i ekonomin. Här är några tips på hur du får mer pengar att flyta in utan trassel.

Så funkar CSN:s studiemedel
Maximalt studiemedel är 8 920 kronor för fyra studieveckor. Bidragsdelen är 2 796 kronor och lånedelen är 6124 kronor. Beslut brukar komma inom en vecka från det att du ansöker och du kan få studiemedel fyra veckor bakåt i tiden. Du får ha andra inkomster upp till ett visst belopp varje kalenderhalvår utan att ditt studiemedel minskas. Detta kallas fribelopp. Pluggar du på heltid under 20 veckor är fribeloppet 70 400 kronor. Tänk på att meddela CSN om du jobbar extra och har högre inkomster så att du inte blir återbetalningsskyldig.

Sök bostadsbidrag
Är du under 29 år kan du få bostadsbidrag. Har du inga barn kan du få upp till 1300 kronor. Preliminär beräkning och ansökan gör du hos Försäkringskassan. Bostadsbidraget minskar om din inkomst är över 41 000 kr per år. Som inkomst räknas 80 % av studiebidraget, lön, ränteinkomster med mera. Får du högre inkomst än du uppger i ansökan blir du återbetalningsskyldig. Därför ska du alltid meddela Försäkringskassan om du jobbar extra och får högre inkomst.

Betala mindre skatt
Jobbar du extra kan skatteavdraget bli för stort. Genom att fylla i ett intyg eller begära jämkning får du ett lägre skatteavdrag och mer pengar att leva på. Tjänar du mindre än 18 700 kr under hela 2012 behöver du inte betala någon skatt alls. Då fyller du i ett intyg som du lämnar till din arbetsgivare. Tjänar du mer än 18 700 kronor kan du begära jämkning som innebär att arbetsgivaren drar mindre i skatt. Intyg, jämkningsansökan och mer information finns i Skatteverkets broschyr.

Sök stipendier
Stipendier som går till utbildning är skattefria.  Länsstyrelsen har en bra sökdatabas över landets stiftelser som delar ut stipendier och bidrag.

Sök sommarjobb i god tid
Du får bara studiemedel för 40 veckor per år. Om du inte lyckas hitta sommarjobb kan du vända dig till din hemkommun. En del kommuner har särskilda sommarprojekt för studenter och du kan också ha rätt till ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank