Vad innebär en höjning av reporäntan för dina lån?

Riksbanken har meddelat att de kommer börja höja reporäntan i långsam takt med start i december eller februari.  Motiveringen är att de förutspår en fortsatt stigande inflation och i och med det att målet för inflation på 2 procent ska bestå de kommande åren.  Höjningarna kommer att ske i långsam takt, den förutspådda räntebana visar en reporänta på endast 1 procent först om tre år. Riksbanken reserverar sig samtidigt något för hur ekonomin kan utvecklas. Oro för handelskrig, svag inflation eller för stark krona kan innebära att prognosen inte håller och att vissa av de planerade höjningarna uteblir.

 

Hur påverkas mina lån?

När reporäntan höjs påverkar det marknadsräntorna vilket gör det dyrare för bankerna att låna pengar. Dessutom ökar bankens kostnader för de räntor som betalas ut till sparkonton. I ett läge där upplåningskostnaden blir högre får bankerna lov att höja kundernas ränta på alla lån så som privatlån, blacolån, bostadslån eller billån, om kunden inte har bundit denna. Det är därför sannolikt att räntan på ditt rörliga lån höjs i och med att reporäntan höjs. Men det innebär inte att räntan på ditt befintliga lån kan höjas hur som helst. En bank kan inte bestämma sig för att höja räntan på ditt lån bara för att de vill tjäna mer pengar. I ditt låneavtal finns den ränta som ni kommit överens om. För att banken ska få höja den räntan krävs det att just upplåningskostnaderna har ökat.

 

Hur ska jag förbereda mig inför en kommande räntehöjning?

Om du har små marginaler i din ekonomi och vet med dig att du inte kommer att flytta de närmaste åren kan du fundera på att binda delar av ditt bolån. Har du däremot lite mer marginaler eller är osäker på om du kommer att behöva byta bostad inom de närmaste åren kan det vara bättre att avvakta. En höjning av 0.25% innebär en ökad kostnad på 208 kr/mån för varje miljon du har i lån. Binder du räntan i tre år och får en ränta på säg 2.3% så har du per automatik höjt dina kostnader de närmaste tre åren. Skulle Riksbanken inte följa sin prognos till följd av sjunkande konjunktur och höjningarna uteblir, blir du bunden till att betala mer i onödan. Ett annat alternativ som kan vara värt att överväga är att passa på och att amortera lite extra. Det sänker storleken på lånet och därmed minskar dina kostnader den dagen räntan stiger.

Har du andra lån än bostadslån så är ofta räntan rörlig vilket betyder att räntan på exempelvis privatlån, blancolån, bil lån och krediter troligtvis kommer att höjas när reporäntan höjs. Har du flera olika lån och krediter kan ett tips vara att försöka samla dina lån och på så sätt sänka din ränta och slippa multipla administrations och aviavgifter.

/Sharon